Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedonkeruu ja -tuotantoprosessit uudistettu

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston koti- ja ulkomaanliikenteen suoritteiden tiedonkeruu ja -tuotantoprosessit on yhdistetty.

Yhdistämisen ohessa tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston otanta-asetelmaa on muutettu siten, että asetelmassa on kahdeksan ositetta aikaisemman kuuden sijaan. Uudeksi ositekriteeriksi on otettu kokonaispainoluokka: 3, 5 - 6,0 tonnia sekä yksityiseen että ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen osalta. Samalla otoskokoa on muutettu, aikaisemmin otokseen kuului vuosittain 8 400 kuorma-autoa ja lisäksi 2 400 yritystä, joilla on ulkomaan liikenteeseen oikeuttava lupa eli niin sanottu yhteisölupa. Nyt otokseen kuuluu 10 000 kuorma-autoa vuodessa.

Myös seurantajakson pituutta on muutettu: aikaisemmin seurantajakson pituus kotimaan liikenteen osalta oli 2 päivää ja ulkomaanliikenteen osalta 1-2 viikkoa. Nyt seurantajakson pituus on 3-4 päivää. Tiedonkeruun yhdistämisellä pienennetään merkittävästi tiedonantajiin kohdistuvaa vastausrasitetta sekä parannetaan tilaston laatua.

 


Päivitetty 1.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/kttav_2011-07-01_uut_001.html