Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Datainsamlings- och produktionsprocesserna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har förnyats

Datainsamlings- och produktionsprocesserna för transportarbeten i inrikes och utrikes trafik i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har sammanslagits.

Vid sidan om sammanslagningen har urvalsplanen i statistiken över varutransporter i vägtrafiken ändrats på så sätt att urvalsplanen nu innehåller åtta strata i stället för sex som tidigare. Nytt kriterium för stratumet är totalviktklass: 3,5–6,0 ton för lastbilar registrerade för både privat och yrkesmässig trafik. Samtidigt har urvalsstorleken ändrats. Tidigare omfattade urvalet årligen 8 400 lastbilar och därtill 2 400 företag med tillstånd som berättigar till utrikestrafik, dvs. ett s.k. gemenskapstillstånd. Nu omfattar urvalet årligen 10 000 lastbilar.

Längden på uppföljningstiden har också ändrats. Tidigare var uppföljningstiden 2 dagar för inrikestrafiken och 1–2 veckor för utrikestrafiken. Nu är längden på uppföljningstiden 3–4 dagar. Med sammanslagningen av datainsamlingarna minskas uppgiftslämnarnas svarsbörda avsevärt och kvaliteten på statistiken förbättras.


Senast uppdaterad 1.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/kttav_2011-07-01_uut_001_sv.html