Kulutustutkimus 2006 - käyttäjän käsikirja

Käyttäjän käsikirjassa kerrotaan kulutustutkimuksen sisällön ja tiedonkeruun painopistealueista, tutkimuksen menetelmistä sekä keskeisistä käsitteistä ja luokituksista. Käsikirja sisältää myös kulutustutkimuksen kulutusmenojen ja kansantalouden tilinpidon yksityisten kulutusmenojen vertailun.

Julkaisusarja: Käsikirjoja

Aihealue: Tulot ja kulutus

ISSN 1797-5646

ISBN 978-952-467-963-3

Lataa julkaisu pdf-muodossa.

Tiedustelut: Marko Ylitalo (09) 1734 3560, kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi


Päivitetty 18.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3533. 2006, Kulutustutkimus 2006 - käyttäjän käsikirja . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktutk/2006/ktutk_2006_2009-03-18_men_002.html