Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Hyvinvointipalvelujen rahallinen arvo keskimäärin kotitaloutta kohti vuosina 2016 ja 2012 (vuoden 2016 rahassa)

Hyvinvointipalvelu 2016 2012 1)
Kaikki 7 055 7 627
1. Koulutus 3 209 3 493
1.1 Perusaste 1 823 1 706
      1.1.1 Esikoulu  70 73
      1.1.2 Peruskoulu  1 752 1 633
1.2 Toinen aste 753 944
      1.2.1 Lukio  243 308
      1.2.2 Ammatillinen koulutus  510 637
1.3 Korkea-aste 558 674
      1.3.1 Ammattikorkeakoulu  254 339
       1.3.2 Yliopisto ja korkeakoulu 2) 304 336
1.4 Vapaa sivistyö  75 168
2. Terveydenhoitopalvelut  2 855 3 303
 2.1 Perusterveydenhoito 612 673
       2.1.1 Terveyskeskukset 2) 506 529
       2.1.2 Yksityiset lääkäriasemat 39 67
       2.1.3 YTHS 2) 8 11
       2.1.4 Työterveyshuolto 60 66
 2.2 Hammaslääkäripalvelut 254 217
       2.2.1 Terveyskeskus 226 159
       2.2.2 Yksityinen 23 51
       2.2.3 YTHS 5 7
 2.3 Sairaalahoito 2) 1 423 1 784
      2.3.1 Vuodeosasto 633 902
      2.3.2 Poliklinikkakäynnit 98 75
      2.3.3 Päiväkirurgia 50 63
      2.3.4 Ajanvarauskäynnit 643 744
2.4 Lääkekorvaukset 468 427
 2.5 Sairasmatkat ja -kuljetukset 67 105
2.6 Kuntoutus 2) 31 96
3. Sosiaalipalvelut 991 831
  3.1 Lasten varhaiskasvatus (päivähoito) 734 612
       3.1.1 Päiväkoti kunnallinen 2) 543 456
       3.1.2 Perhepäivähoito kunnallinen 2) 86 94
       3.1.3 Yksityinen päivähoito 44 20
       3.1.4 Koululaisten iltapäiväkerhot 26 22
       3.1.5 Leikkipuistotoiminta 36 19
 3.2 Kunnalliset kotipalvelut 220 187
  3.3 Muut palvelut 36 33
1) Vuoden 2012 tiedot on korotettu 2016 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksillä (kuntien peruspalvelut)
2) Vertailukelpoisuus ks. Aineiston muodostaminen

Lähde: Kotitalouksien kulutus 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kajantie 029 551 3626, Tuomas Parikka 029 551 3276

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 2.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3533. 2016, Liitetaulukko 1. Hyvinvointipalvelujen rahallinen arvo keskimäärin kotitaloutta kohti vuosina 2016 ja 2012 (vuoden 2016 rahassa) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktutk/2016/ktutk_2016_2018-10-02_tau_001_fi.html