Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.5.2020

Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset kasvoivat vuonna 2019

Kotimaan vesiliikenteessä tavaraliikenteen kuljetusten kokonaismäärä oli vuonna 2019 yhteensä 10 520 212 tonnia. Tämä kattaa sekä aluksilla kuljetetut tavarat että raakapuun uiton. Kuljetukset kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna 39 prosenttia. Eniten kuljetettiin öljytuotteita, raakamineraaleja ja sementtiä sekä metalleja ja metallituotteita. Määrällisesti eniten kasvoivat metallien ja metallituotteiden ja raakamineraalien ja sementin kuljetus. Tavaroista 96 prosenttia kuljetettiin aluksilla ja loppu oli raakapuun uittoa. Tavaroiden lisäksi vuonna 2019 kotimaan vesiliikenteessä kuljetettiin 4,75 miljoonaa matkustajaa, joista sisävesillä 0,23 miljoonaa ja rannikolla 4,5 miljoonaa.

Kotimaan vesiliikenteessä aluksilla kuljetettu ja uitettu tavaramäärä vuosina 1980–2019

Kotimaan vesiliikenteessä aluksilla kuljetettu ja uitettu tavaramäärä vuosina 1980–2019

Tavaraliikenne aluksilla

Vuonna 2019 aluksilla kuljetettu kokonaismäärä oli 10 148 201 tonnia. Tästä rannikolla kuljetettiin 95 prosenttia. Kuljetus on rannikkokuljetus, jos lähtö- tai määräsatama sijaitsee rannikolla. Edellisten vuosien tapaan eniten kuljetettiin öljytuotteita 3,5 miljoonaa tonnia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä sekä metalleja ja metallituotteita. Näiden molempien tavaralajien kuljetusmäärä kasvoi yli miljoona tonnia verrattuna vuoteen 2018. Eniten väheni kivihiilen ja koksin kuljetus.

Taulukko 1. Kotimaan vesiliikenteessä aluksilla kuljetettu tavaramäärä tavaralajeittain vuosina 2017–2019

Tavaralaji Vuosi
2017 2018 2019
Yhteensä 5 843 684 7 265 619 10 148 201
Raakapuu 608 697 698 109 724 393
Sahatavara 9 043 4 071 4 259
Sellu, puuhioke, jätepaperi 4 661 919 2 491
Paperi 24 404 17 790 17 964
Vaneri, muut puulevyt 1 047 1 733 3 645
Malmit, rikasteet 131 304 132 720 103 162
Metallit, metallituotteet 392 645 694 226 2 346 376
Öljytuotteet 3 554 819 3 488 766 3 487 898
Kivihiili, koksi 155 155 368 460 209 126
Lannoitteet 135 301 162 148 152 097
Kemikaalit 80 694 66 316 138 537
Raakamineraalit, sementti 570 264 1 469 484 2 799 477
Vilja 7 162 1 980 7 136
Kappaletavara 163 645 156 197 149 835
Muu tavara 4 843 2 700 1 805

Kotimaan vesiliikenteen kuljetussuorite oli 3,1 miljardia tonnikilometriä ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 miljardia tonnikilometriä. Kuljetussuoritteesta 97 prosenttia tuli alusliikenteestä ja alusliikenteen kuljetussuoritteesta 96 prosenttia tapahtui rannikolla.

Raakapuun uitto ja kuljetukset aluksilla

Kotimaan vesiliikenteessä kuljetettiin raakapuuta sekä uittamalla että aluksilla. Yhteensä raakapuuta kuljetettiin 1,1 miljoonaa tonnia. Uittamalla kuljetettiin 0,37 miljoonaa tonnia ja aluksilla 0,72 miljoonaa tonnia. Raakapuun kuljetukset kasvoivat 6 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Puuta uitettiin vuonna 2019 ainoastaan Vuoksen vesistöalueella.

Taulukko 2. Raakapuun kuljetus vuosina 2017–2019

Kuljetustapa Vuosi
2017 2018 2019
Uitto 250 000 330 000 372 011
Raakapuun aluskuljetukset 608 697 698 109 724 393
Raakapuun kuljetus yhteensä 858 697 1 028 109 1 096 404

Tavaraliikenne Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä

Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä tavaraliikenteessä kuljetettiin tavaraa yhteensä 351 024 tonnia. Ahvenanmaalle tuotiin tavaraa yhteensä 132 413 tonnia ja sieltä vietiin tavaraa 218 611 tonnia. Kokonaisuudessaan Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä tavaraliikenteessä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 124 913 tonnia ja siitä valtaosa aiheutui kasvaneesta raakapuun viennistä. Ahvenanmaalle tuotiin eniten kappaletavaraa, 87 000 tonnia, öljytuotteita, 32 000 tonnia, ja raakamineraaleja ja sementtiä, 12 000 tonnia. Ahvenanmaalta vietiin eniten raakapuuta 157 000 tonnia, ja kappaletavaraa 52 500 tonnia.

Taulukko 3. Tavaraliikenne Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä vuosina 2017–2019

Suunta ja tavaralaji Vuosi
2017 2018 2019
Tuonti Raakapuu - - -
Öljytuotteet 31 671 35 656 31 538
Kappaletavara 95 779 84 603 87 391
Muu tavara 38 896 23 893 13 484
Tuonti yhteensä 166 346 144 152 132 413
Vienti Raakapuu 6 619 12 878 157 175
Öljytuotteet 152 151 177
Kappaletavara 48 037 62 197 52 468
Muu tavara 17 768 6 733 8 791
Vienti yhteensä 72 576 81 959 218 611

Saimaan kanavan kuljetusten määrä

Saimaan kanavan kautta rekisteröitiin kuljetuksia kotimaan liikenteessä vuonna 2019 yhteensä 73 037 tonnia. Eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä, 49 962 tonnia, ja kivihiiltä ja koksia 20 826. Vuoteen 2018 verrattuna kuljetukset ovat laskeneet alle prosentin. Myös vuonna 2018 eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä, 54 571 tonnia, ja kivihiiltä ja koksia, 18 774 tonnia.

Matkustajaliikenne

Kotimaan vesiliikenteessä kuljetettiin vuonna 2019 yhteensä 4,75 miljoonaa matkustajaa. Matkustajista 4,5 miljoonaa matkusti rannikolla ja 0,23 miljoonaa sisävesillä. Tilastoituihin kuljetuksiin sisältyvät sekä risteilyt että linja- ja yhteysalusliikenne. Eniten matkustajia oli Suomenlahden alueella, 3,2 miljoonaa ja eniten henkilöliikennesuoritetta kertyi Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisissä kuljetuksissa, 93 miljoonaa henkilökilometriä. Verrattuna vuoteen 2018 kokonaismatkustajamäärä on kasvanut kolme prosenttia.

Taulukko 4. Kotimaan vesiliikenteessä kuljetetut matkustajat vuosina 2017–2019

Vesistöalue Vuosi
2017 2018 2019
Rannikolla ja sisävesillä yhteensä 4 546 869 4 616 156 4 754 780
Rannikolla yhteensä 4 304 233 4 382 248 4 523 960
Suomenlahti 2 875 142 3 044 188 3 197 655
Saaristomeri 253 469 261 406 231 820
Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välinen liikenne 670 787 663 392 667 995
Ahvenanmaa 391 634 395 325 395 983
Selkämeri 3 601 3 953 ..
Perämeri 20 650 20 645 26 407
Sisävesillä yhteensä 242 636 233 908 230 820
Vuoksen vesistö 116 161 103 127 110 965
Kymijoen vesistö 29 670 32 413 29 372
Kokemäenjoen vesistö 71 462 70 303 ..
Pohjanmaan alue 2 148 2 305 ..
Oulujoen ja Pohjois-Suomen vesistöt 23 195 25 760 15 369
1)
1) .. = Tieto on salassapitosäännön alainen

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (205,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 26.05.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotimaan vesiliikenne [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1952. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvliik/2019/kvliik_2019_2020-05-26_tie_001_fi.html