Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Handels och industrins lagerstatistik offentliggörs tillsammans fr.o.m. maj 2012 (17.2.2012)
Lagerstatistiken för handeln och för industrin offentliggörs inte längre separat. Fr.o.m. 25.5.2012 offentliggörs lagerstatistiken i ett gemensamt offentliggörande för första kvartalet 2012. Datainnehållet i statistiken är oförändrat.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-2923. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvr/index_sv.html