Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön liikenteen tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Liikenteen uudet julkaistavat toimialat TOL 2008 -luokituksella

Alla on luettelo liikenteen tilinpäätöstilaston, ennakkotieto 2008 suunnitelluista TOL 2008 -luokituksen mukaisista julkaistavista toimialoista. Lisätietoja aiheesta voi kysyä osoitteesta rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi.

A-S koko yrityssektori(pl. 64, 65, 66, 84, 851, 852, 853, 854, 85591, 856, 86210, 91010, 94)

H Kuljetus ja varastointi
50 Vesiliikenne
52291 Huolinta ja rahtaus

Lopulliset tiedot julkistetaan joulukuussa 2009 alla olevalla luokitustasolla:

A-S koko yrityssektori(pl. 64, 65, 66, 84, 851, 852, 853, 854, 85591, 856, 86210, 91010, 94)

H Kuljetus ja varastointi
49310, 49391 ja 49392 Linja-autoliikenne
49410 ja 49420 Kuorma-autoliikenne
50 Vesiliikenne
52240 Lastinkäsittely
52291 Huolinta ja rahtaus

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

Tietojen julkaiseminen taannehtivasti TOL 2008 -luokituksella

Heinäkuun 2009 ennakossa tiedot julkaistaan vuosilta 2007 ja 2008 TOL 2008 -luokituksella.

TOL 2008- ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan, vuoden 2011 puoliväliin asti, käytössä on eri tilastoissa sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukaisia tietoja. Liikenteen tilinpäätöstilaston TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin- tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 luokituksella.

Liikenteen tilinpäätöstilaston, ennakkotietoja 2008 TOL 2008 luokituksen mukaisia tietoja vertailtaessa aiemmin julkaistuihin TOL 2002 luokituksen mukaisia tietoihin on huomioita seuraavat asiat:

Kuljetus-pääluokastasiirtyy 3-numerotasoja TOL 2002-luokituksen mukaisista pääluokista:

  • TOL 2002 toimiala 633 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta siirtyy TOL 2008 pääluokkaan N Hallinto ja tukipalvelutoiminta.
  • TOL 2002 toimiala 642 Teleliikenne siirtyy TOL 2008 pääluokkaan J Informaatio ja viestintä

Päivitetty 23.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Liikenteen tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5352. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/litipa/litipa_2009-01-23_luo_001.html