Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 5.12.2014

Luottokanta 92 miljardia euroa syyskuun 2014 lopussa

Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten ja julkisyhteisöjen myöntämien luottojen koko luottokanta oli 92 miljardia euroa syyskuun 2014 lopussa. Uusia luottoja kotimaiset yritykset myönsivät neljänneksen aikana kaikkiaan 2 miljardilla eurolla. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Antolainaus luotonsaajasektoreittain 3. neljänneksen 2014 lopussa, prosenttia

Antolainaus luotonsaajasektoreittain 3. neljänneksen 2014 lopussa, prosenttia
Luotonantajasektori: Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt

Luottokanta kaikkiaan koostui euro- ja muun valuutanmääräisestä 27 miljardin antolainauskannasta ja lähes 59 miljardin nimellisarvoisista joukkovelkakirjoista sekä 6 miljardin rahamarkkinapapereista. Muiden rahoituslaitosten osuus kaikista uusista luotoista oli lähes 84 prosenttia.

Luotonantajista muut rahoituslaitokset luotottivat yritystoimintaa 4 miljardilla eurolla

Yritystoiminnalle, yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille kotimaisista luotonantajista muut rahoituslaitokset pl. vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt myönsivät luottoja kaikkiaan 4 miljardilla eurolla, josta suurin lähes 46 prosentin osuus kohdistui alkutuotantoon ja josta lähes 26 prosentin osuudella vastasi teollisuus.

Kotitalouksien luottokanta 2 miljardia euroa

Kotimaisista luotonantajista muut rahoituslaitokset pl. vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt kotitalouksille myöntämä luottokanta oli 2 miljardia euroa syyskuun lopussa, josta kulutusluottojen osuus 94 prosenttia.

Uusia pienlainoja myönnettiin neljänneksen aikana 100 581 kappaletta

Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana uusia pienlainoja, ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille yhteensä 100 581 kappaletta lähes 39 miljoonalla eurolla. Uusia euromääräisiä lainoja myönnettiin neljänneksen aikana lähes 41 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä sekä 10 prosenttia vähemmän kuin edellisen neljänneksen aikana. Keskimääräinen pienlaina oli vuoden kolmannella neljänneksellä 384 euroa ja pienlainan takaisinmaksuaika oli keskimäärin 84 päivää.

Pienlainojen ottajat maksoivat heinä-syyskuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä 6 miljoonaa euroa erilaisia kuluja, mikä on 49 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat neljänneksen aikana lähes 16 prosenttia myönnetyistä uusista luotoista. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä tilastossa oli mukana 48 pienlainayritystä.

Muutokset pienlainoissa ovat seurausta 1.6.2013 voimaan tulleesta lakimuutoksesta, jossa pienlainoille asetettiin 51 prosentin korkokatto. http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2013/03/pienilleluotoille51prosentinkorkokattokesakuunalusta.html Tämän seurauksena osa pienlainayrityksistä lopetti toimintansa ja osa uudisti palvelutarjontaansa ns. joustoluottojen suuntaan.


Lähde: Luottokanta, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Elina Somervuori 029 551 2995, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 294,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 5.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2014/03/lkan_2014_03_2014-12-05_tie_001_fi.html