Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 5.12.2014

Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014

Det totala beståndet av krediter som inhemska övriga finansiella företag, försäkringsföretag och den offentliga sektorn beviljade uppgick till 92 miljarder euro i slutet av september 2014. Under kvartalet beviljade inhemska företag nya krediter för totalt 2 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 3:e kvartalet 2014, procent

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 3:e kvartalet 2014, procent
Kreditgivarsektor: Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor

Kreditbeståndet totalt utgjordes av utlåningsbeståndet på 27 miljarder i euro och andra valutor, av masskuldebrev till ett nominellt värde av nästan 59 miljarder euro och av penningmarknadspapper på 6 miljarder euro. Övriga finansiella företags andel av alla nya krediter var nästan 84 procent.

Av kreditgivarna beviljade övriga finansiella företag krediter för företagsverksamheten för 4 miljarder euro

När det gäller inhemska kreditgivare beviljade övriga finansiella företag, exkl. försäkringsföretag och offentlig sektor, för företagsverksamhet, företag och näringsidkarhushåll krediter för totalt 4 miljarder euro. Den största andelen på nästan 46 procent hänförde sig till primärproduktionen och industrin stod för en andel på nästan 26 procent.

Hushållens kreditbestånd 2 miljarder euro

Kreditbeståndet som de inhemska kreditgivarna, dvs. övriga finansiella företag exkl. försäkringsföretag och offentlig sektor, beviljade hushållen var 2 miljarder euro i slutet av september, varav konsumtionskrediternas andel var 94 procent.

Totalt 100 581 nya minilån beviljades under kvartalet

Under tredje kvartalet 2014 beviljades hushållen nya minilån, s.k. snabblån, för nästan 39 miljoner euro, totalt 100 581 stycken. Under kvartalet beviljades nästan 41 procent färre nya lån i euro än under motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades 10 procent färre nya lån. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 384 euro under tredje kvartalet och återbetalningstiden var i genomsnitt 84 dagar.

De kunder som tog minilån under juli–september betalade sammanlagt 6 miljoner euro i olika avgifter för lånen, vilket var 49 procent mindre än året innan. Under kvartalet var avgifterna för minilånen nästan 16 procent av de beviljade nya krediterna. Under tredje kvartalet år 2014 omfattade statistiken 48 företag som beviljade minilån.

Förändringarna i minilånen är en följd av lagändringen som trädde i kraft 1.6.2013 där ett räntetak på 51 procent sattes för minilån. http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/aktuellt/tiedotteet/2013/03/pienilleluotoille51prosentinkorkokattokesakuunalusta.html Till följd av detta lade en del av de företag som beviljar minilån ned sin verksamhet och en del förnyade sitt tjänsteutbud till att omfatta flexkrediter.


Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Elina Somervuori 029 551 2995, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 5.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2014/03/lkan_2014_03_2014-12-05_tie_001_sv.html