Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.12.2020

Finansnettot och rörelsevinsten för bankerna i Finland ökade under tredje kvartalet år 2020

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under tredje kvartalet år 2020 till 1,2 och rörelsevinsten till 0,8 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 3:e kvartalet 2005-2020, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 3:e kvartalet 2005-2020, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2020/03/llai_2020_03_2020-12-17_tie_001_sv.html