Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 9.6.2016

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä lähes ennallaan

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2015 yhteensä 104 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä kasvoi 0,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ylioppilastutkintoja suoritettiin 30 600. Määrä oli 1 000 edellisvuotta vähemmän. Opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista 57 prosenttia oli naisia.

Lukiokoulutuksen opiskelijat ja ylioppilastutkinnot 2001–2015

Lukiokoulutuksen opiskelijat ja ylioppilastutkinnot 2001–2015

Lukiokoulutusta annettiin 397 oppilaitoksessa. Lukioita oli 17 vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Ruotsinkielistä opetusta annettiin 36 lukiossa ja niissä opiskeli 6 prosenttia lukiokoulutuksen opiskelijoista.

Opiskelijoista 1 700 opiskeli kansainvälisiin ylioppilastutkintoihin. Kuudessatoista lukiossa suoritettiin 400 IB-tutkintoa, Helsingin eurooppalaisessa koulussa 19 EB-tutkintoa ja Helsingin saksalaisessa koulussa 45 Reifeprüfung-tutkintoa.

Vuodesta 2005 vuoteen 2015 lukiokoulutusta antavien oppilaitosten määrä on vähentynyt 74 oppilaitoksella. Samalla ajanjaksolla lukiolaisten määrä on pienentynyt 12 prosenttia. Ylioppilastutkintojen määrä on laskenut kymmenessä vuodessa 10 prosenttia. Koko 2000-luvun yli puolet opiskelijoista ja ylioppilastutkinnon suorittaneista on ollut naisia.


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Kumpulainen 029 551 3580, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (219,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lukiokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1633. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lop/2015/lop_2015_2016-06-09_tie_001_fi.html