Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 13.6.2018

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä kasvoi hieman

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2017 yhteensä 103 800 opiskelijaa. Opiskelijamäärä kasvoi 0,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ylioppilastutkintoja suoritettiin 30 200. Määrä oli 300 edellisvuotta vähemmän. Sekä opiskelijoista että tutkinnon suorittaneista 58 prosenttia oli naisia.

Lukiokoulutuksen opiskelijat ja ylioppilastutkinnot 2007 – 2017

Lukiokoulutuksen opiskelijat ja ylioppilastutkinnot 2007 – 2017

Lukiokoulutusta annettiin 388 oppilaitoksessa. Lukioita oli 340, joka on kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ruotsinkielistä opetusta annettiin 36 lukiossa ja niissä opiskeli 6 prosenttia lukiokoulutuksen opiskelijoista.

Opiskelijoista 1 900 opiskeli kansainvälisiin ylioppilastutkintoihin. Seitsemässätoista lukiossa suoritettiin 400 IB-tutkintoa, Helsingin eurooppalaisessa koulussa 22 EB-tutkintoa ja Helsingin saksalaisessa koulussa 30 Reifeprüfung-tutkintoa.

Vuodesta 2007 vuoteen 2017 lukiokoulutusta antavien oppilaitosten määrä on vähentynyt 61 oppilaitoksella. Samalla ajanjaksolla lukiolaisten määrä on pienentynyt 10 prosenttia. Ylioppilastutkintojen määrä on laskenut kymmenessä vuodessa 9 prosenttia. Koko 2000-luvun yli puolet opiskelijoista ja ylioppilastutkinnon suorittaneista on ollut naisia.


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Halinen 029 551 3288, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (218,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lukiokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1633. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lop/2017/lop_2017_2018-06-13_tie_001_fi.html