Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.6.2018

Antalet studerande i gymnasieutbildning ökade något

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 103 800 år 2017. Antalet studerande ökade med 0,2 procent jämfört med året innan. Totalt avlades 30 200 studentexamina. Detta var 300 färre än året innan. Av de studerande och utexaminerade 58 procent var kvinnor.

Studerande och studentexamina 2007–2017

Studerande och studentexamina 2007–2017

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Halinen 029 551 3288, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2017/lop_2017_2018-06-13_tie_001_sv.html