Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.6.2019

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2018 yhteensä 103 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä väheni 0,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ylioppilastutkintoja suoritettiin 30 400, jossa kasvua oli 200 edellisvuoteen verrattuna. Sekä opiskelijoista että tutkinnon suorittaneista 58 prosenttia oli naisia.

Lukiokoulutuksen opiskelijat ja ylioppilastutkinnot 2008–2018

Lukiokoulutuksen opiskelijat ja ylioppilastutkinnot 2008–2018

Lukiokoulutusta annettiin 384 oppilaitoksessa. Lukioita oli 336, joka on neljä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ruotsinkielistä opetusta annettiin 36 lukiossa ja niissä opiskeli 6 prosenttia lukiokoulutuksen opiskelijoista.

Opiskelijoista 1 937 opiskeli kansainvälisiin ylioppilastutkintoihin. Seitsemässätoista lukiossa suoritettiin 470 IB-tutkintoa, Helsingin eurooppalaisessa koulussa 9 EB-tutkintoa ja Helsingin saksalaisessa koulussa 29 Reifeprüfung-tutkintoa.

Vuodesta 2008 vuoteen 2018 lukiokoulutusta antavien oppilaitosten määrä on vähentynyt 65 oppilaitoksella. Samalla ajanjaksolla lukiolaisten määrä on pienentynyt 9 prosenttia. Ylioppilastutkintojen määrä on laskenut kymmenessä vuodessa 7 prosenttia. Koko 2000-luvun yli puolet opiskelijoista ja ylioppilastutkinnon suorittaneista on ollut naisia.


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Halinen 029 551 3288, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (218,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lukiokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1633. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lop/2018/lop_2018_2019-06-18_tie_001_fi.html