Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.6.2020

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä 105 200

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2019 yhteensä 105 200 opiskelijaa. Ylioppilastutkintoja suoritettiin 29 100. Määrä oli lähes 1 300 edellisvuotta vähemmän. Sekä opiskelijoista että tutkinnon suorittaneista 58 prosenttia oli naisia.

Lukiokoulutuksen opiskelijat ja ylioppilastutkinnot 2009–2019*

Lukiokoulutuksen opiskelijat ja ylioppilastutkinnot 2009–2019*

*Vuoden 2019 opiskelijatiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa.

Tilastokeskus siirtyi vuoden 2019 opiskelijatietojen osalta Opetushallinnon KOSKI-tietovarannon käyttöön lukuun ottamatta muutamaa oppilaitosta. Aineiston tarkistusvaiheessa ilmeni aiempien tietojen alipeittoa, mikä saattaa olla syynä opiskelijamäärän kasvuun edelliseen vuoteen nähden. Tarkemmin muutosvaiheesta laatuselosteessa .

Lukiokoulutusta annettiin 383 oppilaitoksessa. Lukioita oli 335, yksi oppilaitos vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ruotsinkielistä opetusta annettiin 36 lukiossa ja niissä opiskeli 6 prosenttia lukiokoulutuksen opiskelijoista.

Opiskelijoista 1 927 opiskeli kansainvälisiin ylioppilastutkintoihin. Seitsemässätoista lukiossa suoritettiin 469 IB-tutkintoa, Helsingin eurooppalaisessa koulussa 19 EB-tutkintoa ja Helsingin saksalaisessa koulussa 39 DIA-tutkintoa.

Vuodesta 2009 vuoteen 2019 lukiokoulutusta antavien oppilaitosten määrä on vähentynyt 58 oppilaitoksella. Samalla ajanjaksolla lukiolaisten määrä on pienentynyt 6 prosenttia. Ylioppilastutkintojen määrä on laskenut kymmenessä vuodessa 11 prosenttia. Koko 2000-luvun yli puolet opiskelijoista ja ylioppilastutkinnon suorittaneista on ollut naisia.


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Halinen 029 551 3288, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lukiokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1633. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lop/2019/lop_2019_2020-06-16_tie_001_fi.html