Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finlands officiella statistik

Lantbrukets strukturundersökning

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Lantbrukets strukturundersökning
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Lantbrukets strukturundersökning är en statistik som är jämförbar med övriga statistiker över lantbrukets och trädgårdsföretagens struktur i det europeiska ekonomiska ekonomiområdet. Statistiken innehåller uppgifter om gårdarnas antal, produktionsinriktning, ägarform, jorddisponering, växtodling, husdjursproduktion, jordbrukare och annan arbetskraft på gårdarna, använd arbetstid för jordbruksarbete, arbete utanför gårdarna, övrig företagsverksamhet på gårdarna, ekoproduktion, gårdarnas maskiner och anordningar, gödselstäder samt areal som bevattnas. Lantbrukets strukturundersökning görs med 2 - 3 års intervaller.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, gårdar, trädgårdsskötsel, arbetskraft, lantbrukets binäringar, landsbygdsnäringar, företag, jorbruksmaskiner.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lantbrukets strukturundersökning [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mataratu/index_sv.html