Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, februari 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 153 506 1,7 844 521 1,8 308 985 1,3
Fasta Finland 1 149 224 1,7 842 288 1,8 306 936 1,4
Nyland 309 387 7,4 187 504 8,7 121 883 5,5
    Helsingfors 193 155 7,5 100 424 10,3 92 731 4,6
Egentliga Finland 62 200 5,7 53 236 6,2 8 964 3,1
    Åbo 42 008 4,2 36 190 5,9 5 818 -5,2
Satakunta 16 575 -11,1 12 448 -4,8 4 127 -26,0
    Björneborg 8 134 -27,4 6 735 -14,4 1 399 -58,2
Egentliga Tavastland 21 777 0,4 20 120 3,0 1 657 -23,2
    Tavastehus 13 865 4,8 12 830 11,6 1 035 -40,3
Birkaland 89 479 8,6 78 182 9,0 11 297 5,6
    Tammerfors 59 736 4,3 49 765 4,5 9 971 3,0
Päijänne-Tavastland 40 768 17,4 35 984 17,7 4 784 14,9
    Lahtis 13 392 5,1 9 906 6,0 3 486 2,7
Kymmenedalen 12 830 1,5 9 060 -7,5 3 770 32,1
    Kouvola 5 974 -5,8 5 050 -7,0 924 1,0
Södra Karelen 50 716 6,7 33 784 1,3 16 932 1,0
    Villmanstrand 11 767 0,9 7 423 -2,9 4 344 8,0
    S:t Michel 9 628 -13,9 8 376 -11,2 1 252 -28,4
Norra Savolax 62 483 -9,2 57 172 -8,7 5 311 -15,0
    Kuopio 26 727 -8,7 24 732 -7,5 1 995 -21,1
Norra Karelen 26 045 3,4 22 321 1,9 3 724 13,7
    Joensuu 13 758 10,0 11 125 8,6 2 633 16,3
Mellersta Finland 89 995 -9,5 78 778 -8,9 11 217 -13,9
    Jyväskylä 32 432 -7,3 28 715 -8,2 3 717 -0,0
Södra Österbotten 31 127 22,7 27 933 16,4 3 194 133,0
    Seinäjoki 13 407 47,3 10 591 27,0 2 816 269,6
Österbotten 21 679 17,6 16 646 10,9 5 033 47,1
    Vasa 15 374 11,6 11 464 2,9 3 910 48,7
Mellersta Österbotten 8 227 -7,7 7 623 1,0 604 -55,7
    Karleby 6 444 -5,3 5 873 3,0 571 -48,4
Norra Österbotten 81 588 -2,5 69 340 -0,1 12 248 -13,9
    Uleåborg 39 596 -1,0 33 856 -1,8 5 740 4,0
Kajanaland 59 023 -9,8 55 955 -9,5 3 068 -15,9
    Kajana 7 833 -3,4 7 318 -4,2 515 9,6
Lappland 165 325 -1,8 76 202 -1,9 89 123 -1,7
    Rovaniemi 37 706 -6,0 13 290 -4,8 24 416 -6,7
Åland 4 282 -7,2 2 233 -6,1 2 049 -8,2
    Mariehamn 3 433 -16,3 1 838 -16,6 1 595 -16,1

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, februari 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/02/matk_2011_02_2011-04-14_tau_004_sv.html