Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, mars 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 405 347 2,5 1 030 642 -1,0 374 705 13,3
Fasta Finland 1 397 058 2,4 1 027 319 -1,0 369 739 13,2
Nyland 355 194 5,2 204 336 2,8 150 858 8,8
    Helsingfors 223 002 3,3 108 167 1,4 114 835 5,1
Egentliga Finland 71 571 3,1 58 977 0,5 12 594 17,5
    Åbo 49 511 2,0 40 860 0,0 8 651 12,1
Satakunta 20 998 -11,3 15 627 -8,2 5 371 -19,4
    Björneborg 10 211 -27,5 8 170 -18,6 2 041 -49,5
Egentliga Tavastland 23 866 2,1 21 366 -2,2 2 500 65,0
    Tavastehus 15 386 3,4 13 469 -2,0 1 917 67,4
Birkaland 93 898 0,2 80 190 -2,0 13 708 15,4
    Tammerfors 64 026 1,0 52 644 -0,4 11 382 8,1
Päijänne-Tavastland 45 446 17,2 36 604 17,3 8 842 16,7
    Lahtis 17 913 7,0 11 631 4,2 6 282 12,6
Kymmenedalen 17 199 19,7 12 268 13,7 4 931 38,0
    Kouvola 8 305 11,6 6 754 8,8 1 551 25,1
Södra Karelen 62 890 37,5 39 045 20,6 23 845 88,8
    Villmanstrand 14 278 16,4 7 947 1,7 6 331 42,3
    S:t Michel 11 424 11,4 9 722 9,0 1 702 27,7
Norra Savolax 73 779 -5,2 67 052 -7,3 6 727 23,0
    Kuopio 30 970 -3,7 28 362 -2,2 2 608 -17,4
Norra Karelen 31 536 -12,6 27 036 -8,5 4 500 -31,3
    Joensuu 17 102 -11,6 13 731 -4,0 3 371 -33,1
Mellersta Finland 96 590 -10,5 80 279 -12,3 16 311 -0,5
    Jyväskylä 37 288 -1,8 31 956 -5,9 5 332 32,8
Södra Österbotten 38 749 10,9 37 218 10,7 1 531 17,0
    Seinäjoki 11 714 1,6 10 783 1,7 931 0,3
Österbotten 24 604 10,9 19 941 12,4 4 663 5,1
    Vasa 18 410 10,5 14 596 13,5 3 814 0,6
Mellersta Österbotten 9 413 -15,1 8 952 -8,5 461 -64,8
    Karleby 7 622 -16,1 7 162 -8,2 460 -64,3
Norra Österbotten 110 434 1,5 92 163 -0,3 18 271 12,0
    Uleåborg 46 252 -2,1 39 797 -0,6 6 455 -10,2
Kajanaland 78 195 -7,9 74 382 -9,1 3 813 22,9
    Kajana 9 133 15,7 8 370 12,3 763 74,2
Lappland 242 696 6,8 151 883 -1,2 90 813 23,5
    Rovaniemi 45 482 23,1 18 124 3,4 27 358 41,0
Åland 8 289 21,1 3 323 29,8 4 966 15,8
    Mariehamn 7 525 34,0 3 154 32,9 4 371 34,7

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, mars 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/03/matk_2011_03_2011-05-19_tau_004_sv.html