Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 321 068 8,7 956 346 7,1 364 722 13,1
Fasta Finland 1 282 721 9,1 939 684 7,4 343 037 13,9
Nyland 443 080 12,8 241 829 11,9 201 251 13,8
    Helsingfors 282 339 7,4 128 426 8,6 153 913 6,3
Egentliga Finland 99 599 10,4 79 763 12,0 19 836 4,3
    Åbo 62 231 15,7 47 518 17,3 14 713 10,8
Satakunta 33 395 11,8 25 839 11,8 7 556 12,0
    Björneborg 15 439 4,8 12 557 6,4 2 882 -1,5
Egentliga Tavastland 33 565 0,1 30 481 -1,4 3 084 18,8
    Tavastehus 19 823 0,5 17 777 -2,5 2 046 37,3
Birkaland 110 297 3,1 91 073 0,5 19 224 18,0
    Tammerfors 74 110 3,2 58 288 -0,4 15 822 19,4
Päijänne-Tavastland 50 229 14,9 44 261 14,5 5 968 17,6
    Lahtis 17 665 35,8 13 073 33,9 4 592 41,8
Kymmenedalen 26 094 -2,8 19 699 -11,8 6 395 41,4
    Kouvola 11 540 -10,3 9 916 -14,0 1 624 21,3
Södra Karelen 76 458 28,5 50 886 38,8 25 572 15,3
    Villmanstrand 17 085 1,7 10 700 10,2 6 385 -9,9
    S:t Michel 13 327 17,9 11 422 17,6 1 905 19,2
Norra Savolax 58 221 16,2 52 988 16,3 5 233 15,0
    Kuopio 32 783 21,4 29 902 24,4 2 881 -2,8
Norra Karelen 28 854 0,9 25 317 -3,4 3 537 48,1
    Joensuu 14 764 7,5 12 265 1,2 2 499 54,3
Mellersta Finland 61 449 -3,9 54 118 -7,0 7 331 27,5
    Jyväskylä 31 836 8,2 26 854 5,3 4 982 27,4
Södra Österbotten 47 140 14,5 45 062 16,4 2 078 -15,4
    Seinäjoki 17 043 23,7 15 642 24,4 1 401 16,4
Österbotten 27 541 4,0 21 310 -3,5 6 231 41,8
    Vasa 18 058 -0,5 12 891 -12,2 5 167 48,9
Mellersta Österbotten 13 227 21,2 11 915 27,2 1 312 -15,1
    Karleby 10 036 22,6 8 940 31,1 1 096 -20,1
Norra Österbotten 80 525 11,0 68 248 9,9 12 277 17,9
    Uleåborg 44 306 12,1 36 027 11,8 8 279 13,4
Kajanaland 39 743 -6,0 36 746 -6,0 2 997 -5,4
    Kajana 6 688 3,4 6 153 8,2 535 -31,6
Lappland 53 304 8,7 40 149 6,7 13 155 15,1
    Rovaniemi 21 836 20,4 15 005 16,0 6 831 31,1
Åland 38 347 -1,5 16 662 -5,5 21 685 1,9
    Mariehamn 19 158 0,7 10 443 -1,3 8 715 3,1

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2011, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/05/matk_2011_05_2011-07-14_tau_002_sv.html