Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 014 303 3,4 1 498 461 1,8 515 842 8,6
Fasta Finland 1 949 680 3,5 1 465 999 2,0 483 681 8,2
Nyland 508 673 6,2 264 360 5,2 244 313 7,3
    Helsingfors 325 293 7,6 131 996 8,6 193 297 7,0
Egentliga Finland 146 660 11,9 115 853 8,6 30 807 26,1
    Åbo 83 037 10,5 61 867 5,9 21 170 26,3
Satakunta 52 308 -12,2 45 331 -13,7 6 977 -0,8
    Björneborg 25 768 -23,8 23 309 -25,4 2 459 -4,7
Egentliga Tavastland 43 604 4,0 39 019 3,9 4 585 4,3
    Tavastehus 22 573 -8,4 19 889 -9,1 2 684 -2,2
Birkaland 151 616 -0,7 126 617 -2,9 24 999 12,7
    Tammerfors 89 572 -1,1 69 057 -5,0 20 515 14,7
Päijänne-Tavastland 60 408 5,2 52 646 5,1 7 762 5,6
    Lahtis 19 754 10,5 15 385 22,3 4 369 -17,5
Kymmenedalen 36 831 0,0 28 012 -9,5 8 819 50,7
    Kouvola 18 215 -7,2 15 297 -12,5 2 918 35,8
Södra Karelen 52 749 -1,0 31 067 -9,2 21 682 13,5
    Villmanstrand 22 466 -8,3 14 872 -15,4 7 594 9,9
Södra Savolax 85 230 25,3 69 640 23,5 15 590 33,9
    S:t Michel 23 221 15,1 18 701 11,4 4 520 33,9
Norra Savolax 77 376 -11,3 68 697 -11,2 8 679 -12,5
    Kuopio 41 159 -14,0 35 281 -14,6 5 878 -10,5
Norra Karelen 51 625 0,6 45 823 3,5 5 802 -17,5
    Joensuu 19 520 4,5 16 557 7,6 2 963 -10,0
Mellersta Finland 137 250 0,4 125 176 1,8 12 074 -12,0
    Jyväskylä 39 635 0,5 30 639 -1,2 8 996 6,9
Södra Österbotten 100 725 3,5 98 506 3,9 2 219 -10,0
    Seinäjoki 45 407 12,5 44 164 13,4 1 243 -13,0
Österbotten 45 361 5,0 35 794 -1,3 9 567 38,3
    Vasa 28 656 3,8 22 409 -1,9 6 247 31,1
Mellersta Österbotten 18 726 -10,3 16 833 -10,2 1 893 -11,0
    Karleby 12 345 -8,6 10 730 -7,9 1 615 -13,0
Norra Österbotten 161 410 7,5 141 311 6,3 20 099 16,9
    Uleåborg 55 306 4,3 41 357 0,4 13 949 17,9
Kajanaland 77 107 1,3 71 794 -0,1 5 313 24,0
    Kajana 6 616 -16,4 5 780 -17,2 836 -10,7
Lappland 142 021 0,0 89 520 1,2 52 501 -1,9
    Rovaniemi 41 133 -4,1 21 194 1,3 19 939 -9,3
Åland 64 623 3,1 32 462 -5,6 32 161 13,7
    Mariehamn 30 236 2,7 17 062 -11,5 13 174 29,7

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2011, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/06/matk_2011_06_2011-08-18_tau_002_sv.html