Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, december 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 140 590 4,3 699 669 0,6 440 921 10,7
Fasta Finland 1 136 108 4,2 697 692 0,5 438 416 10,5
Nyland 320 702 1,4 176 183 -1,7 144 519 5,5
    Helsingfors 212 756 3,5 101 946 0,4 110 810 6,5
Egentliga Finland 61 183 8,0 52 876 8,9 8 307 3,0
    Åbo 41 769 6,3 35 850 6,2 5 919 7,1
Satakunta 14 221 -2,5 11 229 2,1 2 992 -16,6
    Björneborg 7 720 -4,1 6 833 6,1 887 -44,7
Egentliga Tavastland 17 733 -1,1 14 958 -7,2 2 775 53,0
    Tavastehus 11 705 2,5 9 421 -8,0 2 284 92,1
Birkaland 67 273 1,0 57 878 -0,3 9 395 10,0
    Tammerfors 50 246 6,3 42 056 5,0 8 190 14,0
Päijänne-Tavastland 29 518 5,8 22 910 -1,4 6 608 41,4
    Lahtis 9 946 9,2 7 036 -3,7 2 910 61,7
Kymmenedalen 11 402 -9,3 7 404 -19,6 3 998 18,7
    Kouvola 5 722 -2,0 4 415 -11,7 1 307 55,6
Södra Karelen 40 138 43,3 18 546 55,6 21 592 34,2
    Villmanstrand 21 565 70,2 13 098 85,8 8 467 50,7
Södra Savolax 25 519 34,9 21 843 36,8 3 676 24,5
    S:t Michel 9 479 16,6 7 557 11,2 1 922 44,2
Norra Savolax 47 505 -3,0 40 262 -5,2 7 243 11,4
    Kuopio 22 695 3,8 19 303 1,0 3 392 23,8
Norra Karelen 23 021 -1,3 18 060 -8,6 4 961 38,8
    Joensuu 12 789 1,5 10 324 -2,4 2 465 21,9
Mellersta Finland 68 484 -2,1 50 802 -4,3 17 682 5,0
    Jyväskylä 22 739 0,2 18 737 -2,9 4 002 17,5
Södra Österbotten 25 812 -1,2 24 688 -1,8 1 124 15,4
    Seinäjoki 9 474 6,6 8 853 7,9 621 -9,1
Österbotten 17 025 6,3 13 041 2,4 3 984 21,1
    Vasa 12 947 8,8 9 877 4,2 3 070 27,0
Mellersta Österbotten 5 691 -16,3 5 279 -17,5 412 4,6
    Karleby 4 787 -10,8 4 507 -9,8 280 -24,9
Norra Österbotten 78 389 12,9 58 464 9,4 19 925 24,6
    Uleåborg 34 756 13,5 28 650 12,1 6 106 20,3
Kajanaland 52 605 0,5 44 194 -1,6 8 411 13,7
    Kajana 4 690 -9,9 3 950 -13,4 740 14,7
Lappland 229 887 5,3 59 075 -6,0 170 812 9,8
    Rovaniemi 65 806 2,9 13 072 -15,6 52 734 8,8
Åland 4 482 34,6 1 977 22,5 2 505 46,0
    Mariehamn 3 981 45,9 1 842 36,8 2 139 54,8

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, december 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/12/matk_2011_12_2012-02-16_tau_004_sv.html