Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-april 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 631 50 501 49,1 -2,1 92,59 45,42
Fasta Finland 619 49 853 49,4 -2,2 92,59 45,73
Nyland 116 14 042 55,9 -2,3 98,86 55,29
    Esbo 12 1 219 49,1 -2,7 84,07 41,28
    Helsingfors 53 8 215 59,6 -2,0 103,46 61,69
    Vanda 11 2 157 66,6 -1,9 101,26 67,46
Egentliga Finland 35 3 090 45,3 0,4 78,96 35,78
    Åbo 18 2 051 46,7 0,1 80,09 37,43
Satakunta 24 1 154 39,8 -1,9 84,25 33,56
    Björneborg 9 642 43,3 0,3 81,68 35,37
Egentliga Tavastland 18 1 269 34,7 -5,7 86,28 29,97
    Tavastehus 8 732 35,2 -8,3 93,75 32,96
Birkaland 43 3 803 44,5 -5,8 91,70 40,85
    Tammerfors 24 2 736 49,0 -6,9 94,00 46,10
Päijänne-Tavastland 17 1 735 42,6 -3,4 82,76 35,28
    Lahtis 7 600 50,9 1,7 88,79 45,19
Kymmenedalen 15 920 38,0 0,6 83,77 31,85
    Kouvola 6 426 39,3 -2,4 80,83 31,76
Södra Karelen 19 1 378 53,4 -1,2 97,56 52,08
    Villmanstrand 7 727 61,2 -0,8 91,61 56,10
Södra Savolax 27 1 539 38,0 1,1 71,11 27,05
    S:t Michel 8 559 45,4 0,2 78,50 35,61
Norra Savolax 28 2 294 48,4 -4,4 88,09 42,66
    Kuopio 14 1 385 55,1 -4,7 92,84 51,16
Norra Karelen 24 1 295 42,1 0,9 81,65 34,39
    Joensuu 9 707 48,6 -0,2 80,78 39,29
Mellersta Finland 28 2 671 47,6 -7,1 99,40 47,30
    Jyväskylä 10 1 375 49,3 -12,8 93,65 46,20
Södra Österbotten 28 1 462 43,6 -0,7 72,46 31,59
    Seinäjoki 8 562 48,1 2,5 79,67 38,30
Österbotten 21 1 204 43,1 -3,0 83,81 36,10
    Vasa 8 800 48,0 -4,0 86,95 41,73
Mellersta Österbotten 10 499 40,5 2,2 78,24 31,65
    Karleby 5 361 46,1 2,7 82,45 37,97
Norra Österbotten 49 3 448 46,6 -2,8 88,90 41,42
    Kuusamo 11 750 48,2 -1,6 109,36 52,73
    Uleåborg 12 1 584 54,0 -5,4 85,54 46,19
Kajanaland 22 1 767 51,4 -1,7 84,15 43,26
    Kajana 6 415 37,6 -1,8 80,07 30,12
    Sotkamo 7 1 080 62,6 -0,9 89,42 56,02
Lappland 97 6 285 56,9 0,6 99,38 56,51
    Rovaniemi 12 1 233 62,8 -0,3 95,48 59,96
Åland 12 648 23,4 2,5 .. ..
    Mariehamn 6 418 31,9 5,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2013, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-april 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/04/matk_2013_04_2013-06-13_tau_006_sv.html