Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 399 66 496 55,7 -0,7 36,86
Fasta Finland 1 325 64 854 55,4 -0,8 37,07
Nyland 149 15 017 63,6 -1,0 43,22
Egentliga Finland 92 4 163 67,1 0,9 36,68
Satakunta 47 1 746 54,3 -3,6 39,47
Egentliga Tavastland 36 1 744 37,5 -3,7 37,03
Birkaland 81 4 712 57,3 -3,3 37,06
Päijänne-Tavastland 42 2 205 45,8 2,5 35,73
Kymmenedalen 35 1 271 52,8 -2,7 34,51
Södra Karelen 45 2 168 68,2 5,9 38,35
Södra Savolax 109 3 502 56,6 -5,0 34,50
Norra Savolax 59 2 867 59,1 -1,1 33,78
Norra Karelen 63 1 823 56,0 -1,1 33,60
Mellersta Finland 68 3 821 58,8 5,9 59,84
Södra Österbotten 59 2 142 60,0 -1,1 33,56
Österbotten 42 1 588 55,5 -2,3 29,41
Mellersta Österbotten 24 725 47,0 -1,3 32,24
Norra Österbotten 112 4 859 52,1 1,6 26,20
Kajanaland 54 2 371 50,4 -8,0 32,37
Lappland 208 8 130 35,9 -0,3 27,67
Åland 74 1 642 70,1 3,4 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2014, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/07/matk_2014_07_2014-09-18_tau_001_sv.html