Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, februari 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 244 367 3,5 892 713 5,2 351 654 -0,6
Fasta Finland 1 238 010 3,4 890 279 5,1 347 731 -0,9
Nyland 318 486 3,0 193 856 3,3 124 630 2,5
    Esbo 22 336 5,9 14 549 17,4 7 787 -10,4
    Helsingfors 198 585 4,9 108 323 2,0 90 262 8,7
    Vanda 63 631 -3,8 42 796 2,0 20 835 -14,0
Egentliga Finland 61 651 5,2 51 098 5,8 10 553 2,6
    Åbo 44 049 10,0 36 457 11,9 7 592 1,8
Satakunta 18 024 0,1 13 679 -5,8 4 345 24,5
    Björneborg 11 940 4,5 9 459 0,3 2 481 24,2
Egentliga Tavastland 20 133 2,3 17 306 -3,6 2 827 64,1
    Tavastehus 10 750 1,6 9 444 -0,3 1 306 17,8
Birkaland 91 743 11,2 82 513 16,2 9 230 -19,7
    Tammerfors 68 540 11,5 60 116 18,3 8 424 -20,8
Päijänne-Tavastland 36 645 -13,9 32 646 -11,3 3 999 -30,3
    Lahtis 13 048 -14,0 9 901 -6,9 3 147 -30,5
Kymmenedalen 11 108 -11,8 7 933 -8,6 3 175 -19,0
    Kouvola 5 470 -3,0 4 307 -6,8 1 163 14,2
Södra Karelen 32 276 -16,9 24 577 31,0 7 699 -61,6
    Villmanstrand 21 620 -3,1 17 859 30,6 3 761 -56,5
Södra Savolax 25 182 -5,4 23 380 -1,8 1 802 -35,9
    S:t Michel 10 196 -6,9 9 132 -4,8 1 064 -21,6
Norra Savolax 62 237 6,6 57 545 8,4 4 692 -11,6
    Kuopio 44 318 8,4 41 350 10,5 2 968 -14,3
Norra Karelen 25 495 -0,8 22 063 4,5 3 432 -25,0
    Joensuu 13 476 2,8 11 011 5,8 2 465 -8,7
Mellersta Finland 83 279 2,1 73 216 2,9 10 063 -3,3
    Jyväskylä 34 248 3,4 31 440 4,2 2 808 -5,2
Södra Österbotten 31 973 -5,1 30 848 -5,1 1 125 -6,2
    Seinäjoki 10 401 -10,2 9 638 -11,4 763 7,3
Österbotten 21 652 10,9 16 637 9,4 5 015 16,3
    Vasa 16 488 3,4 12 032 -3,7 4 456 29,3
Mellersta Österbotten 6 415 -12,0 5 917 -9,3 498 -35,0
    Karleby 5 219 -13,7 4 731 -13,8 488 -12,9
Norra Österbotten 102 840 11,9 83 630 11,7 19 210 13,1
    Kuusamo 32 791 17,7 25 920 17,0 6 871 20,5
    Uleåborg 46 304 10,5 40 318 12,9 5 986 -3,3
Kajanaland 77 666 7,8 74 571 9,3 3 095 -18,7
    Kajana 7 602 17,9 7 217 20,8 385 -18,9
    Sotkamo 66 570 8,4 65 430 9,7 1 140 -34,6
Lappland 211 205 6,1 78 864 2,9 132 341 8,0
    Rovaniemi 50 371 14,1 13 351 3,7 37 020 18,4
Åland 6 357 37,9 2 434 34,2 3 923 40,4
    Mariehamn 5 932 48,8 2 299 32,5 3 633 61,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, februari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/02/matk_2015_02_2015-04-16_tau_007_sv.html