Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juni 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal       Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 628 51 723 56,6 -0,1 92,75 52,46
Fasta Finland 610 50 789 56,4 -0,2 92,68 52,29
Nyland 111 14 663 72,2 -0,3 106,48 76,88
    Esbo 11 1 196 61,2 -5,0 86,21 52,75
    Helsingfors 52 8 848 78,5 0,6 113,41 89,00
    Vanda 11 2 237 76,2 2,2 96,21 73,28
Egentliga Finland 42 3 071 65,9 2,9 93,27 61,47
    Åbo 19 2 041 70,7 1,8 92,95 65,72
Satakunta 27 1 264 47,6 -0,1 88,85 42,25
    Björneborg 10 671 50,2 0,2 85,50 42,88
Egentliga Tavastland 18 1 366 42,9 -4,1 74,81 32,11
    Tavastehus 8 671 40,0 1,4 84,12 33,63
Birkaland 41 3 734 57,8 -0,6 95,45 55,16
    Tammerfors 24 2 829 62,2 -1,8 97,83 60,87
Päijänne-Tavastland 15 1 765 39,8 -10,5 83,20 33,08
    Lahtis 6 641 46,4 -2,4 82,70 38,37
Kymmenedalen 18 975 41,9 -10,8 87,76 36,80
    Kouvola 7 444 40,6 -9,3 82,42 33,47
Södra Karelen 19 1 574 48,4 -17,3 87,39 42,32
    Villmanstrand 9 888 57,5 -20,5 79,42 45,65
Södra Savolax 37 2 164 43,4 0,8 77,18 33,49
    S:t Michel 9 630 50,9 1,3 84,76 43,12
Norra Savolax 31 2 388 51,0 -1,2 89,07 45,42
    Kuopio 16 1 424 57,1 1,1 97,11 55,43
Norra Karelen 23 1 283 50,6 -2,4 89,94 45,50
    Joensuu 8 682 57,9 -5,3 87,89 50,91
Mellersta Finland 28 2 825 56,4 2,3 88,05 49,68
    Jyväskylä 13 1 586 58,5 3,3 85,25 49,91
Södra Österbotten 23 1 508 61,0 8,6 81,69 49,87
    Seinäjoki 7 602 63,6 10,3 90,99 57,88
Österbotten 22 1 243 58,4 -0,3 97,85 57,18
    Vasa 8 811 67,4 1,8 101,72 68,60
Mellersta Österbotten 9 525 43,3 -5,4 83,35 36,11
    Karleby 5 408 47,6 -9,8 83,44 39,75
Norra Österbotten 48 3 352 51,2 0,5 82,12 42,09
    Kuusamo 9 726 25,7 1,6 60,50 15,57
    Uleåborg 11 1 441 69,6 3,2 87,96 61,19
Kajanaland 20 1 765 47,4 2,2 48,07 22,76
    Kajana 6 409 41,5 3,6 77,66 32,19
    Sotkamo 6 1 098 53,8 1,4 37,69 20,29
Lappland 78 5 324 36,5 3,8 68,46 25,00
    Rovaniemi 12 1 242 56,6 2,9 71,43 40,45
Åland 18 934 64,2 6,9 .. ..
    Mariehamn 8 570 78,2 4,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2015, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juni 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/06/matk_2015_06_2015-08-20_tau_005_sv.html