Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-augusti 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 617 50 973 52,8 0,5 91,63 48,42
Fasta Finland 603 50 192 52,9 0,5 91,60 48,47
Nyland 113 14 479 63,4 0,7 99,15 62,91
    Esbo 12 1 232 54,4 -0,6 81,70 44,47
    Helsingfors 52 8 657 68,6 0,8 104,21 71,47
    Vanda 11 2 236 68,9 0,3 96,28 66,30
Egentliga Finland 39 2 982 55,4 0,2 87,46 48,42
    Åbo 19 2 033 58,5 -0,4 89,45 52,31
Satakunta 25 1 175 47,4 3,2 87,10 41,33
    Björneborg 9 652 50,1 3,2 89,91 45,04
Egentliga Tavastland 18 1 336 39,1 -0,6 75,27 29,43
    Tavastehus 8 705 38,9 1,2 85,82 33,36
Birkaland 41 3 758 52,8 2,5 94,54 49,92
    Tammerfors 25 2 926 56,0 1,5 96,06 53,75
Päijänne-Tavastland 15 1 756 42,0 -4,9 81,09 34,06
    Lahtis 6 644 46,6 0,5 85,83 39,96
Kymmenedalen 17 926 42,5 -1,3 85,86 36,51
    Kouvola 7 435 42,6 -0,0 81,17 34,61
Södra Karelen 17 1 424 49,4 -8,0 90,28 44,58
    Villmanstrand 8 802 59,4 -4,9 81,81 48,57
Södra Savolax 31 1 784 43,2 -0,6 81,44 35,22
    S:t Michel 8 582 49,1 0,7 82,30 40,38
Norra Savolax 30 2 320 48,7 -0,4 86,57 42,18
    Kuopio 16 1 416 53,9 -0,3 90,83 48,99
Norra Karelen 22 1 224 49,8 1,0 89,88 44,72
    Joensuu 7 633 59,3 1,1 90,70 53,75
Mellersta Finland 28 2 733 51,1 -0,7 85,90 43,85
    Jyväskylä 12 1 452 53,7 -1,3 91,17 48,99
Södra Österbotten 22 1 480 50,8 2,4 78,47 39,89
    Seinäjoki 6 573 54,4 2,0 86,31 46,96
Österbotten 22 1 245 49,9 1,2 87,73 43,80
    Vasa 8 804 57,7 2,5 89,71 51,74
Mellersta Österbotten 9 488 41,9 -3,6 84,08 35,23
    Karleby 5 371 47,2 -5,4 85,40 40,33
Norra Österbotten 48 3 397 52,9 3,8 84,85 44,92
    Kuusamo 10 762 38,9 0,8 90,73 35,33
    Uleåborg 12 1 509 66,0 5,7 88,57 58,50
Kajanaland 20 1 773 47,3 0,7 79,47 37,62
    Kajana 6 414 39,9 2,7 77,51 30,95
    Sotkamo 6 1 103 54,5 0,3 82,54 44,96
Lappland 85 5 912 45,3 0,5 92,83 42,06
    Rovaniemi 12 1 246 56,5 0,0 85,95 48,60
Åland 14 782 48,3 3,0 .. ..
    Mariehamn 6 477 61,3 3,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2015, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/08/matk_2015_08_2015-10-22_tau_006_sv.html