Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, augusti 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 580 866 0,0 1 072 735 2,3 508 131 -4,3
Fasta Finland 1 544 200 -0,2 1 057 483 2,0 486 717 -4,7
Nyland 559 215 2,9 267 833 2,9 291 382 2,9
    Esbo 40 128 -6,6 24 546 9,8 15 582 -24,4
    Helsingfors 381 387 6,9 151 650 2,3 229 737 10,2
    Vanda 78 848 -3,5 42 380 -0,8 36 468 -6,4
Egentliga Finland 99 477 -3,5 77 330 2,5 22 147 -19,8
    Åbo 70 773 -5,5 54 075 1,2 16 698 -22,4
Satakunta 32 134 6,1 27 438 2,5 4 696 33,1
    Björneborg 18 634 -4,1 16 394 -6,1 2 240 13,3
Egentliga Tavastland 33 209 1,9 29 850 7,1 3 359 -28,9
    Tavastehus 18 522 -6,8 16 822 2,4 1 700 -50,6
Birkaland 110 818 1,6 93 265 6,3 17 553 -17,7
    Tammerfors 88 805 5,8 72 875 12,1 15 930 -15,8
Päijänne-Tavastland 46 291 -4,1 31 662 -19,6 14 629 64,7
    Lahtis 15 270 -9,3 10 570 -15,0 4 700 7,0
Kymmenedalen 24 459 -13,4 18 906 -4,9 5 553 -33,5
    Kouvola 13 020 -0,6 10 688 10,1 2 332 -31,4
Södra Karelen 53 153 -15,8 34 503 17,6 18 650 -44,8
    Villmanstrand 32 451 -4,6 24 653 18,3 7 798 -40,8
Södra Savolax 50 568 -11,5 42 752 -3,0 7 816 -40,3
    S:t Michel 17 809 -4,0 14 552 4,6 3 257 -29,7
Norra Savolax 65 973 -4,5 56 461 -2,8 9 512 -13,4
    Kuopio 39 726 -9,4 34 983 -5,9 4 743 -29,1
Norra Karelen 36 124 2,5 30 699 14,3 5 425 -35,3
    Joensuu 18 210 -0,6 15 882 17,9 2 328 -51,9
Mellersta Finland 71 411 -18,1 56 988 -17,8 14 423 -19,5
    Jyväskylä 40 551 -9,6 32 604 -4,4 7 947 -26,2
Södra Österbotten 51 565 8,6 49 554 9,1 2 011 -1,9
    Seinäjoki 15 097 -6,8 13 609 -8,4 1 488 12,2
Österbotten 33 159 11,6 26 024 14,6 7 135 1,8
    Vasa 24 735 16,8 18 789 18,2 5 946 12,5
Mellersta Österbotten 9 805 -3,9 9 091 -2,0 714 -22,9
    Karleby 8 761 1,1 8 110 2,5 651 -14,3
Norra Österbotten 95 172 5,7 78 556 6,9 16 616 0,6
    Kuusamo 12 474 12,8 10 968 18,3 1 506 -15,9
    Uleåborg 50 784 -0,1 40 515 5,2 10 269 -16,9
Kajanaland 60 836 11,4 53 422 15,7 7 414 -12,5
    Kajana 8 877 18,4 8 097 21,0 780 -3,1
    Sotkamo 47 608 11,4 42 360 16,2 5 248 -16,7
Lappland 110 831 1,7 73 149 -2,5 37 682 11,2
    Rovaniemi 30 225 12,0 18 597 16,6 11 628 5,3
Åland 36 666 13,2 15 252 26,6 21 414 5,3
    Mariehamn 23 842 18,8 11 478 35,4 12 364 6,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/08/matk_2015_08_2015-10-22_tau_007_sv.html