Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, september 2015

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 839 891 1 565 577 3,7 1 272 638 3,4
Finland 638 796 1 158 404 3,3 934 786 2,9
Utländer 201 095 407 173 5,0 337 852 4,8
Sverige 26 894 48 869 11,1 38 236 13,1
Tyskland 17 964 37 029 19,7 30 629 16,2
Ryssland 19 085 36 568 -47,8 22 875 -51,5
Britannien 11 494 22 701 3,3 21 398 7,2
Förenta Staterna 9 227 20 109 -0,4 19 660 0,4
Norge 6 901 12 259 -6,1 11 108 1,4
Nederländerna 4 761 9 190 5,0 8 747 13,5
Italien 3 687 7 987 4,8 7 214 3,0
Frankrike 4 549 9 666 6,2 8 825 7,8
Japan 12 323 23 648 30,3 22 927 30,6
Estland 6 381 14 956 -10,1 10 278 -10,7
Schweiz 3 585 7 780 38,3 6 458 41,0
Spanien 3 945 7 739 21,3 7 161 26,6
Kina 14 547 19 909 56,2 19 585 57,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2015, Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, september 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/09/matk_2015_09_2015-11-19_tau_009_sv.html