Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, november 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 597 49 974 50,6 -0,4 93,07 47,10
Fasta Finland 584 49 232 50,9 -0,4 93,08 47,37
Nyland 113 14 495 65,3 0,4 105,65 69,03
    Esbo 12 1 235 57,6 0,3 87,52 50,37
    Helsingfors 53 8 729 71,1 -1,7 110,99 78,92
    Vanda 11 2 237 71,8 5,0 104,57 75,08
Egentliga Finland 37 2 928 49,7 -2,8 84,29 41,89
    Åbo 18 1 987 55,5 -0,6 86,50 47,99
Satakunta 25 1 135 44,1 3,8 84,27 37,18
    Björneborg 9 660 41,1 -2,0 85,34 35,11
Egentliga Tavastland 18 1 316 38,8 -5,1 77,78 30,21
    Tavastehus 8 696 38,8 -0,3 89,37 34,70
Birkaland 42 3 913 54,1 1,2 98,08 53,02
    Tammerfors 25 2 962 60,2 2,6 100,79 60,65
Päijänne-Tavastland 14 1 681 38,2 -0,4 80,58 30,81
    Lahtis 5 559 48,2 0,5 89,04 42,91
Kymmenedalen 15 751 46,5 -4,4 89,90 41,77
    Kouvola 7 440 42,4 -8,0 82,71 35,09
Södra Karelen 13 1 162 45,3 -5,1 87,17 39,51
    Villmanstrand 8 804 49,1 -10,8 80,52 39,55
Södra Savolax 28 1 523 41,5 3,0 71,01 29,45
    S:t Michel 8 553 51,7 3,8 76,38 39,48
Norra Savolax 28 2 301 44,2 -1,7 86,08 38,02
    Kuopio 15 1 397 46,9 -3,5 89,20 41,81
Norra Karelen 21 1 187 42,7 -6,5 84,19 35,92
    Joensuu 6 601 56,2 -12,1 86,25 48,45
Mellersta Finland 26 2 696 47,9 -0,9 81,87 39,22
    Jyväskylä 11 1 362 57,6 0,7 91,90 52,95
Södra Österbotten 22 1 408 49,4 2,0 72,98 36,09
    Seinäjoki 7 609 55,0 4,2 82,86 45,58
Österbotten 21 1 219 48,8 -6,3 88,29 43,12
    Vasa 8 795 59,0 -3,9 90,13 53,16
Mellersta Österbotten 9 478 44,2 -1,8 86,83 38,41
    Karleby 5 361 51,9 -1,8 87,51 45,45
Norra Österbotten 49 3 323 50,9 1,0 86,44 44,00
    Kuusamo 11 773 38,9 -1,8 94,82 36,88
    Uleåborg 11 1 419 66,7 4,8 92,16 61,48
Kajanaland 20 1 773 39,2 -2,4 60,62 23,79
    Kajana 6 414 37,5 3,1 81,20 30,47
    Sotkamo 6 1 103 45,9 -2,9 53,72 24,63
Lappland 83 5 943 35,2 0,7 90,45 31,79
    Rovaniemi 13 1 322 47,1 0,9 81,81 38,54
Åland 13 742 28,5 1,0 .. ..
    Mariehamn 6 458 44,0 3,6 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2015, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, november 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/11/matk_2015_11_2016-01-14_tau_005_sv.html