Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, november 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 128 966 -2,6 829 561 -1,1 299 405 -6,4
Fasta Finland 1 120 374 -2,8 826 067 -1,2 294 307 -6,9
Nyland 389 126 0,4 232 497 1,7 156 629 -1,6
    Esbo 28 343 -0,2 19 059 8,2 9 284 -13,9
    Helsingfors 251 327 -2,0 135 644 -2,6 115 683 -1,4
    Vanda 66 980 7,4 43 084 12,3 23 896 -0,3
Egentliga Finland 65 095 -7,8 55 066 -5,1 10 029 -20,1
    Åbo 48 353 -4,8 39 988 -4,4 8 365 -7,0
Satakunta 18 953 3,6 14 747 1,1 4 206 13,5
    Björneborg 10 691 -6,7 9 035 -4,3 1 656 -17,8
Egentliga Tavastland 23 694 -7,2 21 162 -4,5 2 532 -25,0
    Tavastehus 11 947 -8,4 11 047 -4,6 900 -38,1
Birkaland 95 734 0,2 80 290 -4,1 15 444 31,0
    Tammerfors 79 281 0,6 65 102 -4,5 14 179 33,4
Päijänne-Tavastland 32 089 -2,5 28 851 1,1 3 238 -26,0
    Lahtis 10 903 -10,7 8 543 -3,1 2 360 -30,4
Kymmenedalen 14 128 -31,8 11 185 -23,6 2 943 -51,5
    Kouvola 7 837 -18,2 6 604 -14,4 1 233 -33,8
Södra Karelen 29 428 -24,0 18 833 -2,2 10 595 -45,5
    Villmanstrand 20 759 -12,1 14 996 5,6 5 763 -38,7
Södra Savolax 28 244 -7,0 25 396 -3,5 2 848 -30,0
    S:t Michel 12 506 1,5 10 755 3,9 1 751 -11,1
Norra Savolax 46 943 -7,3 43 281 -8,1 3 662 3,6
    Kuopio 29 261 -8,1 27 555 -6,9 1 706 -24,0
Norra Karelen 22 586 -11,9 19 808 -1,2 2 778 -50,3
    Joensuu 13 596 -19,4 11 888 -5,9 1 708 -59,6
Mellersta Finland 56 400 4,9 51 429 7,2 4 971 -13,7
    Jyväskylä 33 004 2,1 29 430 1,8 3 574 4,7
Södra Österbotten 33 432 -6,8 31 002 -9,7 2 430 59,2
    Seinäjoki 13 689 1,9 12 205 -3,0 1 484 72,4
Österbotten 22 937 -13,3 17 887 -12,9 5 050 -14,8
    Vasa 18 166 -5,6 13 931 -2,0 4 235 -15,8
Mellersta Österbotten 8 510 -7,7 7 746 -7,6 764 -8,9
    Karleby 7 232 -5,4 6 608 -7,3 624 21,2
Norra Österbotten 83 092 -0,6 64 621 3,3 18 471 -12,2
    Kuusamo 21 044 -10,3 10 080 -0,2 10 964 -17,9
    Uleåborg 41 496 2,4 36 557 5,8 4 939 -17,5
Kajanaland 49 580 2,3 45 317 2,2 4 263 2,9
    Kajana 6 189 14,3 5 866 23,1 323 -50,5
    Sotkamo 41 816 1,3 37 942 0,0 3 874 15,5
Lappland 100 403 2,4 56 949 3,9 43 454 0,4
    Rovaniemi 30 640 13,0 19 236 16,6 11 404 7,3
Åland 8 592 24,8 3 494 5,8 5 098 42,4
    Mariehamn 7 004 19,3 3 203 4,1 3 801 35,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, november 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/11/matk_2015_11_2016-01-14_tau_007_sv.html