Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, januari-november 2015

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 10 040 462 18 356 975 -0,7 14 622 557 0,5
Finland 7 650 676 13 400 609 0,9 10 517 206 2,5
Utländer 2 389 786 4 956 366 -4,9 4 105 351 -4,4
Sverige 298 870 526 314 3,3 413 082 6,2
Tyskland 253 498 508 960 8,0 417 085 10,0
Ryssland 324 336 723 808 -42,7 525 479 -44,4
Britannien 141 506 323 108 3,9 286 984 4,7
Förenta Staterna 89 447 190 197 -2,1 183 128 -1,9
Norge 90 218 178 025 4,0 136 307 1,1
Nederländerna 68 086 146 826 -1,4 118 258 1,4
Italien 55 304 113 261 3,3 100 670 5,5
Frankrike 77 334 195 075 3,7 169 906 4,3
Japan 98 425 184 949 5,9 179 528 6,7
Estland 75 720 175 158 -3,1 120 769 -6,0
Schweiz 66 254 147 731 21,7 111 431 22,3
Spanien 43 169 90 126 -0,6 80 366 3,1
Kina 113 381 168 299 41,7 164 047 43,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2015, Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, januari-november 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/11/matk_2015_11_2016-01-14_tau_010_sv.html