Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2022, februari

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 595 49 273 50,9 1,3 94,84 48,25
Fasta Finland 585 48 642 51,2 1,3 94,84 48,53
Nyland 109 13 863 59,0 3,4 99,74 58,85
    Esbo 11 1 171 49,8 1,2 79,63 39,62
    Helsingfors 52 8 393 62,5 2,9 104,03 65,06
    Vanda 11 2 237 70,8 6,1 100,35 71,07
Egentliga Finland 37 2 662 45,8 1,7 85,58 39,18
    Åbo 18 1 766 50,5 5,1 87,21 44,05
Satakunta 24 1 120 40,3 -1,5 80,82 32,57
    Björneborg 9 645 37,6 -6,4 82,49 31,03
Egentliga Tavastland 18 1 284 36,6 2,5 74,38 27,20
    Tavastehus 8 666 37,7 6,4 81,96 30,91
Birkaland 41 3 807 45,4 -0,8 95,21 43,21
    Tammerfors 24 2 885 49,6 1,1 95,91 47,61
Päijänne-Tavastland 13 1 583 42,5 3,8 91,17 38,74
    Lahtis 6 770 51,1 1,8 88,85 45,44
Kymmenedalen 12 707 40,3 4,0 89,01 35,87
    Kouvola 5 394 37,3 2,6 80,93 30,17
Södra Karelen 14 1 265 40,0 -1,3 93,10 37,23
    Villmanstrand 8 815 46,6 -4,6 83,09 38,72
Södra Savolax 28 1 514 39,9 4,5 70,32 28,08
    S:t Michel 8 526 46,2 2,9 75,44 34,87
Norra Savolax 30 2 314 45,3 -2,7 91,66 41,51
    Kuopio 17 1 418 52,7 -1,9 94,74 49,95
Norra Karelen 21 1 186 39,0 -9,9 86,45 33,69
    Joensuu 6 601 46,8 -14,8 86,59 40,56
Mellersta Finland 26 2 673 50,9 1,2 95,21 48,46
    Jyväskylä 11 1 335 56,4 5,3 97,14 54,81
Södra Österbotten 23 1 436 42,0 -2,7 72,41 30,43
    Seinäjoki 7 606 48,1 -2,0 79,68 38,36
Österbotten 21 1 183 41,3 -5,2 91,22 37,67
    Vasa 7 745 50,1 -3,7 93,80 46,96
Mellersta Österbotten 9 474 36,6 -1,6 84,40 30,91
    Karleby 5 361 41,6 -0,8 87,95 36,63
Norra Österbotten 50 3 388 51,3 -1,3 94,02 48,27
    Kuusamo 11 794 52,8 1,8 109,23 57,69
    Uleåborg 11 1 452 57,0 -4,7 96,04 54,76
Kajanaland 19 1 805 51,9 1,4 66,23 34,39
    Kajana 6 414 38,3 0,4 80,51 30,87
    Sotkamo 6 1 145 62,3 1,5 63,77 39,72
Lappland 90 6 377 61,9 3,1 109,05 67,54
    Rovaniemi 13 1 323 74,9 4,9 107,48 80,49
Åland 10 631 23,1 0,0 .. ..
    Mariehamn 5 422 33,9 0,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2016, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/03/matk_2016_03_2016-05-19_tau_006_sv.html