Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.) 1)
Hela landet 1 058 59 558 50,4 2,5 56,89
Fasta Finland 1 028 58 613 50,8 2,6 56,88
Nyland 147 15 523 58,9 0,7 72,34
Egentliga Finland 62 3 462 46,2 4,6 54,17
Satakunta 36 1 349 36,8 2,0 60,71
Egentliga Tavastland 27 1 484 32,8 -0,6 51,23
Birkaland 64 4 287 47,5 3,7 55,18
Päijänne-Tavastland 32 1 728 46,0 5,8 68,67
Kymmenedalen 25 974 36,8 2,5 64,35
Södra Karelen 32 1 852 40,6 3,9 43,22
Södra Savolax 70 2 039 34,2 0,7 42,45
Norra Savolax 47 2 634 44,5 1,2 51,25
Norra Karelen 47 1 367 42,3 6,2 57,06
Mellersta Finland 49 2 975 50,7 3,6 52,75
Södra Österbotten 45 1 731 36,0 -2,7 45,71
Österbotten 27 1 339 41,4 2,3 67,27
Mellersta Österbotten 15 550 36,6 1,8 60,63
Norra Österbotten 96 4 585 47,9 -0,1 44,09
Kajanaland 38 2 233 47,8 -1,1 24,96
Lappland 169 8 502 64,5 6,1 56,37
Åland 30 945 18,6 0,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2017, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/03/matk_2017_03_2017-05-18_tau_002_sv.html