Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 075 087 3,0 1 478 252 -0,1 596 835 11,7
Fasta Finland 2 023 311 3,1 1 454 101 -0,1 569 210 12,5
Nyland 617 898 4,2 301 006 2,7 316 892 5,7
    Esbo 36 192 -4,6 18 183 -12,7 18 009 5,2
    Helsingfors 425 335 7,1 180 956 7,1 244 379 7,1
    Vanda 89 693 -1,0 50 311 1,9 39 382 -4,6
Egentliga Finland 153 880 3,7 124 370 -1,0 29 510 29,5
    Åbo 110 828 4,3 89 633 -1,3 21 195 37,1
Satakunta 46 491 6,8 40 035 1,4 6 456 59,5
    Björneborg 29 486 2,3 26 406 -2,8 3 080 84,3
Egentliga Tavastland 37 813 -4,6 34 552 -5,4 3 261 5,5
    Tavastehus 23 752 5,5 21 777 4,1 1 975 23,3
Birkaland 175 596 8,8 156 064 7,4 19 532 20,7
    Tammerfors 132 200 5,9 114 521 2,3 17 679 37,4
Päijänne-Tavastland 43 635 2,3 34 166 1,0 9 469 7,2
    Lahtis 21 913 8,8 16 261 6,7 5 652 15,6
Kymmenedalen 27 123 -0,6 23 463 -2,9 3 660 17,0
    Kouvola 14 089 5,0 12 816 3,8 1 273 18,5
Södra Karelen 82 562 1,2 62 393 -2,6 20 169 15,1
    Villmanstrand 55 495 -2,0 45 036 -6,1 10 459 20,9
Södra Savolax 86 118 9,2 66 428 -2,0 19 690 77,1
    S:t Michel 29 739 20,3 23 494 12,7 6 245 60,9
Norra Savolax 90 387 3,9 81 890 5,1 8 497 -6,5
    Kuopio 56 910 -1,2 52 931 -0,5 3 979 -9,5
Norra Karelen 48 417 -4,3 43 457 -5,7 4 960 10,1
    Joensuu 22 109 -3,9 19 592 -6,7 2 517 25,7
Mellersta Finland 117 791 -0,3 94 091 -5,3 23 700 26,3
    Jyväskylä 53 535 -2,8 41 151 -6,0 12 384 9,3
Södra Österbotten 81 515 -6,6 77 104 -8,6 4 411 50,8
    Seinäjoki 23 584 -20,8 22 524 -21,8 1 060 10,1
Österbotten 46 757 -2,4 35 783 -8,2 10 974 22,9
    Vasa 35 185 -3,6 26 931 -8,9 8 254 19,0
Mellersta Österbotten 14 860 -10,4 13 893 -9,8 967 -17,9
    Karleby 12 751 -1,1 11 886 0,9 865 -22,6
Norra Österbotten 118 315 3,7 100 015 4,3 18 300 0,8
    Kuusamo 20 734 14,3 18 953 14,4 1 781 12,3
    Uleåborg 61 360 5,1 48 547 4,7 12 813 6,4
Kajanaland 88 076 4,9 82 669 2,5 5 407 61,6
    Kajana 11 938 -0,9 10 763 -3,9 1 175 37,7
    Sotkamo 68 353 5,6 65 600 3,4 2 753 112,3
Lappland 146 077 4,5 82 722 -5,0 63 355 20,3
    Rovaniemi 44 244 7,6 21 770 -12,0 22 474 37,1
Åland 51 776 -0,4 24 151 2,4 27 625 -2,7
    Mariehamn 34 409 -0,5 19 237 3,5 15 172 -5,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2017, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/07/matk_2017_07_2017-09-14_tau_007_sv.html