Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-mars 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 267 572 3,6 2 705 782 2,4 1 561 790 5,6
Fasta Finland 4 246 439 3,5 2 694 150 2,3 1 552 289 5,7
Nyland 1 227 914 2,1 663 527 -2,2 564 387 7,8
    Esbo 80 116 14,1 47 022 10,3 33 094 20,0
    Helsingfors 807 591 1,3 382 048 -4,9 425 543 7,5
    Vanda 221 233 -0,6 139 528 -3,6 81 705 5,0
Egentliga Finland 190 374 0,9 153 927 1,2 36 447 -0,5
    Åbo 140 217 3,1 112 516 2,4 27 701 6,5
Satakunta 57 377 4,8 47 147 19,6 10 230 -33,1
    Björneborg 33 696 16,3 28 696 23,6 5 000 -13,4
Egentliga Tavastland 66 098 2,3 59 214 2,9 6 884 -2,9
    Tavastehus 33 816 -4,9 30 037 -3,8 3 779 -12,9
Birkaland 283 034 4,4 241 123 2,1 41 911 20,3
    Tammerfors 227 614 4,4 189 209 1,4 38 405 21,9
Päijänne-Tavastland 122 645 0,3 99 949 13,0 22 696 -33,0
    Lahtis 64 991 -3,6 45 454 -6,7 19 537 4,5
Kymmenedalen 34 756 -5,9 26 371 0,3 8 385 -21,2
    Kouvola 18 314 -5,3 15 401 4,2 2 913 -36,0
Södra Karelen 125 302 1,2 75 907 4,4 49 395 -3,3
    Villmanstrand 81 214 1,8 57 923 5,3 23 291 -5,9
Södra Savolax 72 722 -10,7 62 076 -11,5 10 646 -6,3
    S:t Michel 30 680 -7,4 25 596 -6,8 5 084 -10,4
Norra Savolax 180 002 -1,1 158 804 -2,1 21 198 7,1
    Kuopio 127 404 -2,5 112 191 -4,1 15 213 11,3
Norra Karelen 78 540 11,1 65 307 12,5 13 233 4,6
    Joensuu 42 535 7,3 33 099 10,0 9 436 -1,1
Mellersta Finland 238 463 6,2 195 524 6,1 42 939 6,6
    Jyväskylä 103 356 6,2 87 322 6,6 16 034 4,4
Södra Österbotten 97 298 8,9 92 063 9,3 5 235 3,3
    Seinäjoki 34 386 0,8 31 573 1,3 2 813 -4,9
Österbotten 63 875 -1,1 49 468 -0,3 14 407 -3,7
    Vasa 50 070 2,4 39 017 4,1 11 053 -3,1
Mellersta Österbotten 21 933 -6,5 19 860 -8,4 2 073 15,6
    Karleby 18 743 -0,1 16 889 -1,9 1 854 19,2
Norra Österbotten 312 794 6,2 244 429 7,5 68 365 1,9
    Kuusamo 101 073 6,2 68 718 7,0 32 355 4,6
    Uleåborg 138 033 5,5 120 501 7,1 17 532 -4,5
Kajanaland 235 493 10,1 207 910 7,7 27 583 31,3
    Kajana 22 424 -6,7 20 253 -7,2 2 171 -1,6
    Sotkamo 203 262 11,7 182 644 9,3 20 618 38,9
Lappland 837 819 5,6 231 544 -0,0 606 275 8,0
    Rovaniemi 223 469 8,9 39 844 -8,0 183 625 13,5
Åland 21 133 12,0 11 632 29,4 9 501 -3,7
    Mariehamn 15 761 -1,5 9 238 18,0 6 523 -20,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2018, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/03/matk_2018_03_2018-05-09_tau_008_sv.html