Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2022, februari

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 647 54 723 60,2 -2,0 101,98 61,38
Fasta Finland 630 53 799 60,2 -1,9 101,94 61,36
Nyland 128 16 027 78,6 -1,0 115,19 90,54
    Esbo 12 1 295 72,0 0,4 91,24 65,66
    Helsingfors 64 9 695 87,3 2,1 123,87 108,2
    Vanda 13 2 679 70,0 -9,5 99,90 69,93
Egentliga Finland 41 3 032 65,2 -5,3 97,64 63,67
    Åbo 18 2 014 72,7 -2,3 97,08 70,54
Satakunta 27 1 205 57,9 -0,4 94,68 54,83
    Björneborg 10 644 60,1 -1,6 96,05 57,71
Egentliga Tavastland 16 1 403 45,8 0,9 89,29 40,91
    Tavastehus 7 691 56,9 2,2 85,99 48,92
Birkaland 43 3 948 63,2 -2,5 110,55 69,87
    Tammerfors 25 3 008 68,2 -2,3 114,69 78,23
Päijänne-Tavastland 15 1 771 52,1 2,8 84,53 44,06
    Lahtis 7 902 60,2 -0,3 83,77 50,40
Kymmenedalen 17 932 57,6 -1,7 100,20 57,75
    Kouvola 8 452 54,0 -1,7 95,69 51,68
Södra Karelen 15 1 633 57,6 -1,6 98,92 56,96
    Villmanstrand 8 1 028 64,2 -1,7 96,08 61,72
Södra Savolax 33 2 085 56,9 4,4 91,70 52,21
    S:t Michel 9 635 53,3 -10,5 96,57 51,48
Norra Savolax 27 2 345 53,6 0,8 88,96 47,69
    Kuopio 14 1 395 55,9 0,9 96,47 53,92
Norra Karelen 22 1 255 58,4 4,1 92,38 53,91
    Joensuu 7 672 65,8 4,9 89,63 59,02
Mellersta Finland 29 2 884 53,9 -2,3 96,35 51,92
    Jyväskylä 13 1 557 59,2 -4,8 101,03 59,85
Södra Österbotten 26 1 659 55,1 -3,6 84,84 46,71
    Seinäjoki 7 670 54,5 -8,3 94,21 51,37
Österbotten 21 1 297 51,2 -6,0 92,95 47,60
    Vasa 7 845 60,0 -6,4 93,38 56,02
Mellersta Österbotten 10 494 47,5 0,6 91,28 43,39
    Karleby 5 359 58,6 -1,2 94,70 55,54
Norra Österbotten 51 3 640 50,4 0,1 88,52 44,60
    Kuusamo 11 843 32,3 -0,6 71,00 22,93
    Uleåborg 11 1 522 64,6 1,5 93,25 60,25
Kajanaland 18 1 762 50,0 -1,0 75,92 37,99
    Kajana 6 417 45,9 -1,0 82,32 37,79
    Sotkamo 6 1 128 53,9 0,4 73,58 39,69
Lappland 91 6 427 35,0 -6,7 78,57 27,51
    Rovaniemi 17 1 538 41,1 -12,9 72,91 29,95
Åland 17 924 59,8 -2,7 .. ..
    Mariehamn 8 587 73,8 0,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/08/matk_2018_08_2018-10-05_tau_005_sv.html