Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2022, februari

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 626 53 704 50,5 0,2 118,42 59,82
Fasta Finland 615 52 991 51,0 0,5 118,45 60,45
Nyland 127 15 701 60,8 0,8 119,76 72,81
    Esbo 12 1 292 44,0 1,1 93,97 41,37
    Helsingfors 63 9 373 68,4 2,2 125,58 85,85
    Vanda 13 2 680 64,3 -1,0 114,25 73,42
Egentliga Finland 35 2 794 43,6 0,1 95,08 41,46
    Åbo 17 1 914 50,0 2,7 94,18 47,05
Satakunta 25 1 163 34,3 -4,5 88,59 30,39
    Björneborg 9 621 37,5 -3,8 88,08 33,07
Egentliga Tavastland 16 1 342 27,1 -8,3 85,80 23,21
    Tavastehus 7 701 31,0 -2,8 84,77 26,26
Birkaland 42 3 938 45,4 3,5 97,44 44,23
    Tammerfors 26 3 021 49,8 4,2 100,13 49,82
Päijänne-Tavastland 15 1 750 35,9 3,4 79,03 28,35
    Lahtis 7 902 41,6 2,6 80,82 33,62
Kymmenedalen 16 903 28,5 -4,5 93,73 26,74
    Kouvola 8 451 28,9 -6,2 86,66 25,06
Södra Karelen 12 1 482 39,9 -0,0 106,81 42,60
    Villmanstrand 7 943 42,2 0,1 99,40 41,90
Södra Savolax 26 1 480 34,0 3,4 83,40 28,35
    S:t Michel 8 540 31,6 -1,6 84,46 26,69
Norra Savolax 24 2 131 39,0 0,3 93,56 36,45
    Kuopio 11 1 184 44,3 0,4 102,26 45,32
Norra Karelen 21 1 187 40,9 2,9 93,66 38,35
    Joensuu 6 601 49,0 2,0 87,03 42,65
Mellersta Finland 26 2 699 37,6 -4,4 98,30 36,97
    Jyväskylä 12 1 374 40,2 -6,5 89,51 36,01
Södra Österbotten 26 1 819 29,8 -6,7 82,75 24,69
    Seinäjoki 7 646 38,9 -4,9 88,65 34,47
Österbotten 21 1 300 32,2 -2,4 90,92 29,27
    Vasa 8 857 36,4 -2,7 91,54 33,36
Mellersta Österbotten 10 479 29,1 -0,0 89,57 26,07
    Karleby 5 353 35,5 -0,6 90,40 32,11
Norra Österbotten 51 3 535 51,7 3,6 101,23 52,34
    Kuusamo 13 895 55,9 5,5 127,64 71,29
    Uleåborg 10 1 474 62,7 3,7 90,71 56,86
Kajanaland 18 1 755 49,1 4,8 65,45 32,12
    Kajana 6 416 33,3 5,7 80,90 26,96
    Sotkamo 6 1 122 58,9 6,6 58,68 34,54
Lappland 104 7 533 72,6 0,8 169,87 123,3
    Rovaniemi 22 1 774 91,9 1,7 214,49 197,1
Åland 11 713 14,1 -5,5 .. ..
    Mariehamn 6 471 20,5 -9,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/12/matk_2018_12_2019-02-07_tau_005_sv.html