Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2019

Landskap 1) Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 10 573 052 2,8 7 293 229 3,1 3 279 823 2,2
Fasta Finland 10 437 326 2,9 7 222 539 3,1 3 214 787 2,4
Nyland 3 158 998 5,4 1 748 887 8,2 1 410 111 2,1
Egentliga Finland 532 996 -0,5 440 304 1,4 92 692 -8,6
Satakunta 161 978 -8,8 137 358 -8,3 24 620 -12,0
Egentliga Tavastland 174 690 2,2 159 289 2,5 15 401 -0,5
Birkaland 724 605 1,8 624 717 3,2 99 888 -5,9
Päijänne-Tavastland 308 952 3,3 256 552 1,2 52 400 15,1
Kymmenedalen 128 108 11,9 101 581 16,5 26 527 -2,9
Södra Karelen 322 690 2,2 219 065 6,5 103 625 -5,7
Södra Savolax 268 949 4,7 215 363 6,6 53 586 -2,4
Norra Savolax 403 642 1,2 349 782 -0,4 53 860 12,2
Norra Karelen 203 372 1,1 173 361 3,4 30 011 -10,4
Mellersta Finland 536 983 -1,1 469 766 0,5 67 217 -10,7
Södra Österbotten 287 471 -1,7 274 625 -2,1 12 846 6,6
Österbotten 166 339 2,9 134 229 6,7 32 110 -10,3
Mellersta Österbotten 59 664 -2,0 52 325 -3,2 7 339 7,3
Norra Österbotten 869 052 0,4 711 762 -0,3 157 290 3,7
Kajanaland 487 233 3,3 430 602 2,4 56 631 10,8
Lappland 1 641 604 4,6 722 971 1,2 918 633 7,5
Åland .. .. .. .. .. ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2019, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/06/matk_2019_06_2019-07-26_tau_004_sv.html