Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 629 53 854 54,3 -0,0 107,96 58,58
Fasta Finland 616 53 078 54,6 0,0 108,02 58,95
Nyland 130 16 389 65,2 -1,7 116,62 76,03
    Esbo 11 1 244 59,0 3,1 89,85 52,99
    Helsingfors 65 9 834 70,7 -2,1 123,18 87,14
    Vanda 14 2 905 66,5 -4,3 112,72 74,93
Egentliga Finland 38 2 883 54,6 -0,2 97,13 53,00
    Åbo 19 1 958 61,8 1,5 97,89 60,47
Satakunta 26 1 158 45,0 -5,9 97,11 43,74
    Björneborg 9 611 46,5 -6,8 96,89 45,04
Egentliga Tavastland 16 1 315 37,9 2,0 89,67 34,00
    Tavastehus 7 687 40,9 -0,2 90,38 36,99
Birkaland 42 3 942 53,9 1,2 102,20 55,04
    Tammerfors 26 3 062 58,6 0,3 104,54 61,25
Päijänne-Tavastland 15 1 738 48,5 0,7 88,82 43,04
    Lahtis 7 885 57,2 3,9 90,56 51,78
Kymmenedalen 16 880 40,4 -0,1 98,24 39,68
    Kouvola 7 425 44,3 1,8 95,68 42,43
Södra Karelen 14 1 538 47,1 -0,4 100,53 47,40
    Villmanstrand 7 957 52,6 0,1 93,50 49,18
Södra Savolax 27 1 575 40,5 -2,3 82,87 33,52
    S:t Michel 8 542 45,4 1,4 85,40 38,75
Norra Savolax 25 2 186 51,3 4,6 99,60 51,11
    Kuopio 12 1 242 60,0 8,1 108,45 65,10
Norra Karelen 21 1 177 47,9 -0,6 95,05 45,48
    Joensuu 6 613 57,7 -2,5 92,16 53,16
Mellersta Finland 25 2 766 50,1 -2,0 98,72 49,42
    Jyväskylä 13 1 502 55,4 -5,2 100,28 55,52
Södra Österbotten 26 1 622 43,9 -1,6 82,18 36,04
    Seinäjoki 7 670 45,4 -7,1 98,48 44,69
Österbotten 22 1 318 44,3 -2,0 94,33 41,83
    Vasa 8 871 50,4 -4,4 94,48 47,60
Mellersta Österbotten 10 498 39,6 -1,4 92,08 36,47
    Karleby 5 366 46,7 -0,7 97,79 45,63
Norra Österbotten 50 3 419 53,0 3,6 97,31 51,59
    Kuusamo 12 767 52,5 9,6 105,07 55,14
    Uleåborg 11 1 495 63,3 0,5 100,46 63,61
Kajanaland 18 1 753 53,2 3,7 76,54 40,71
    Kajana 6 418 44,7 4,3 86,76 38,75
    Sotkamo 6 1 128 61,0 3,6 70,30 42,90
Lappland 96 6 922 53,3 0,6 131,52 70,04
    Rovaniemi 20 1 679 62,1 2,3 137,34 85,28
Åland .. .. .. .. .. ..
    Mariehamn .. .. .. .. .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2019, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/06/matk_2019_06_2019-07-26_tau_006_sv.html