Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maaliskuu 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 086 62 915 31,1 -21,8 61,29
Fasta Finland 1 065 61 988 31,2 -22,2 61,37
Nyland 163 17 405 31,4 -27,8 70,25
Egentliga Finland 65 3 267 30,8 -19,4 60,19
Satakunta 39 1 383 20,7 -13,4 74,11
Egentliga Tavastland 26 1 472 16,0 -20,9 60,24
Birkaland 65 4 647 27,2 -26,7 60,14
Päijänne-Tavastland 32 1 901 19,3 -20,9 55,75
Kymmenedalen 28 1 011 19,6 -12,6 70,34
Södra Karelen 30 1 793 24,9 -17,7 46,09
Södra Savolax 69 1 863 23,6 -11,4 56,16
Norra Savolax 44 2 504 27,7 -25,7 55,97
Norra Karelen 45 1 414 30,3 -17,5 66,60
Mellersta Finland 46 3 038 29,4 -20,0 57,11
Södra Österbotten 42 1 748 25,4 -12,7 54,73
Österbotten 25 1 449 24,3 -18,7 70,80
Mellersta Österbotten 15 540 22,9 -12,8 65,56
Norra Österbotten 101 4 646 34,4 -21,2 47,12
Kajanaland 35 2 038 46,2 -14,0 40,44
Lappland 195 9 869 42,0 -23,1 66,77
Åland 21 927 12,6 -5,2 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maaliskuu 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-29_tau_001_sv.html