Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 059 52 446 39,4 -12,7 51,99
Fasta Finland 1 007 51 214 39,8 -12,6 52,07
Nyland 134 12 712 42,8 -21,8 62,57
Egentliga Finland 71 2 948 40,8 -12,6 50,83
Satakunta 39 1 316 33,3 -9,8 50,23
Egentliga Tavastland 23 1 212 27,1 -11,0 49,72
Birkaland 62 3 709 41,8 -11,5 51,47
Päijänne-Tavastland 30 1 541 31,4 -13,5 48,42
Kymmenedalen 26 847 35,8 -5,3 49,25
Södra Karelen 31 1 767 37,3 -12,5 42,22
Södra Savolax 72 1 947 36,1 -5,6 43,23
Norra Savolax 43 2 215 38,8 -12,5 47,59
Norra Karelen 45 1 150 42,0 -4,6 47,76
Mellersta Finland 48 2 700 38,3 -9,6 44,81
Södra Österbotten 42 1 638 36,1 -7,7 40,72
Österbotten 28 1 287 32,4 -11,1 45,88
Mellersta Österbotten 16 543 30,4 -7,2 49,54
Norra Österbotten 102 4 413 38,8 -8,8 40,34
Kajanaland 35 1 918 47,2 -1,4 31,48
Lappland 162 7 352 42,2 -5,6 66,21
Åland 52 1 232 22,0 -14,9 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2020, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/07/matk_2020_07_2020-08-27_tau_002_sv.html