Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 564 44 375 40,9 -15,7 104,00 42,59
Fasta Finland 550 43 632 41,2 -15,7 104,03 42,83
Nyland 99 11 977 39,7 -29,0 103,63 41,12
    Esbo 9 931 44,7 -16,7 74,74 33,41
    Helsingfors 46 7 258 40,2 -34,5 107,38 43,21
    Vanda 10 1 872 41,5 -27,2 106,80 44,27
Egentliga Finland 37 2 455 46,9 -14,2 103,16 48,38
    Åbo 17 1 599 51,5 -17,4 103,18 53,12
Satakunta 24 1 056 38,1 -11,0 97,68 37,19
    Björneborg 7 510 43,7 -7,8 99,02 43,30
Egentliga Tavastland 15 1 160 28,8 -12,0 91,13 26,20
    Tavastehus 6 533 37,5 -8,3 94,84 35,54
Birkaland 39 3 379 43,4 -14,4 100,09 43,40
    Tammerfors 23 2 612 47,3 -14,9 102,25 48,36
Päijänne-Tavastland 12 1 381 33,1 -14,4 85,57 28,33
    Lahtis 6 780 33,9 -22,9 87,73 29,70
Kymmenedalen 14 698 41,8 -3,6 104,13 43,55
    Kouvola 6 279 46,9 -2,1 99,36 46,61
Södra Karelen 13 1 395 41,6 -10,5 97,42 40,48
    Villmanstrand 6 856 45,5 -12,0 97,73 44,52
Södra Savolax 26 1 343 41,5 -5,1 102,15 42,41
    S:t Michel 8 525 35,4 -13,0 92,13 32,60
Norra Savolax 25 2 026 41,0 -11,7 98,55 40,39
    Kuopio 13 1 260 44,3 -15,6 106,44 47,17
Norra Karelen 18 934 46,5 -7,1 102,33 47,53
    Joensuu 6 480 51,8 -10,9 97,87 50,67
Mellersta Finland 23 2 346 40,0 -11,5 95,77 38,34
    Jyväskylä 12 1 232 47,2 -10,3 99,71 47,04
Södra Österbotten 22 1 425 40,1 -8,9 88,42 35,43
    Seinäjoki 5 591 38,5 -11,5 100,26 38,56
Österbotten 21 1 242 33,2 -14,6 94,83 31,48
    Vasa 8 796 35,3 -18,6 95,40 33,64
Mellersta Österbotten 10 470 33,9 -7,5 88,05 29,88
    Karleby 5 344 37,1 -13,1 94,77 35,14
Norra Österbotten 49 3 100 46,0 -8,9 97,54 44,89
    Kuusamo 12 780 41,4 -7,6 99,18 41,09
    Uleåborg 8 1 119 59,2 -7,8 102,37 60,59
Kajanaland 18 1 725 49,0 -5,6 85,17 41,74
    Kajana 5 339 43,2 -4,5 85,29 36,88
    Sotkamo 6 1 149 55,1 -6,1 85,92 47,36
Lappland 84 5 521 42,5 -5,4 139,65 59,40
    Rovaniemi 15 1 295 45,8 -10,4 163,72 74,96
Åland 14 744 26,4 -17,9 . .
    Mariehamn 7 467 34,4 -19,4 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2020, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/09/matk_2020_09_2020-10-28_tau_006_sv.html