Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 131 361 -32,3 1 051 676 -14,8 79 685 -81,7
Fasta Finland 1 123 492 -32,2 1 044 758 -14,9 78 734 -81,6
Nyland 222 476 -63,4 191 505 -45,1 30 971 -88,0
Egentliga Finland 81 214 -25,5 76 495 -3,5 4 719 -84,2
Satakunta 23 927 -14,6 22 380 4,0 1 547 -76,2
Egentliga Tavastland 26 144 -10,6 25 518 -5,3 626 -72,5
Birkaland 97 538 -28,1 91 526 -18,4 6 012 -74,4
Päijänne-Tavastland 35 579 -20,1 32 661 -15,1 2 918 -51,7
Kymmenedalen 18 324 -8,6 16 568 2,8 1 756 -55,4
Södra Karelen 54 176 -16,3 51 585 9,2 2 591 -85,2
Södra Savolax 40 709 1,4 38 414 10,6 2 295 -57,6
Norra Savolax 51 335 -19,6 50 338 -15,0 997 -78,4
Norra Karelen 34 908 3,1 33 454 11,2 1 454 -61,6
Mellersta Finland 63 932 -15,6 62 860 -9,5 1 072 -83,0
Södra Österbotten 42 191 -19,1 38 136 -21,7 4 055 16,8
Österbotten 15 474 -51,8 13 903 -47,2 1 571 -72,9
Mellersta Österbotten 11 794 12,3 10 850 25,6 944 -49,4
Norra Österbotten 134 226 17,9 124 257 20,5 9 969 -7,0
Kajanaland 83 460 2,2 82 034 4,1 1 426 -49,8
Lappland 86 085 -24,4 82 274 4,3 3 811 -89,1
Åland 7 869 -42,5 6 918 10,8 951 -87,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2020, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/10/matk_2020_10_2020-11-26_tau_003_sv.html