Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 896 750 -38,4 839 426 -21,3 57 324 -85,3
Fasta Finland 890 277 -38,5 833 674 -21,5 56 603 -85,3
Nyland 180 838 -67,0 155 944 -49,9 24 894 -89,5
    Esbo 18 810 -46,0 14 587 -28,4 4 223 -70,8
    Helsingfors 100 409 -72,1 87 269 -50,8 13 140 -92,8
    Vanda 26 048 -74,0 20 474 -70,8 5 574 -81,5
Egentliga Finland 70 175 -27,3 65 810 -5,7 4 365 -83,7
    Åbo 48 430 -31,1 44 412 -7,2 4 018 -82,1
Satakunta 17 423 -31,0 16 226 -14,3 1 197 -81,1
    Björneborg 10 146 -23,7 9 517 -18,3 629 -61,7
Egentliga Tavastland 23 375 -13,8 22 757 -8,4 618 -72,9
    Tavastehus 13 313 -22,2 12 905 -17,9 408 -70,9
Birkaland 86 489 -30,0 82 301 -18,7 4 188 -81,3
    Tammerfors 67 253 -35,8 63 560 -24,4 3 693 -82,1
Päijänne-Tavastland 27 804 -28,2 24 936 -25,4 2 868 -45,9
    Lahtis 17 131 -27,8 15 044 -21,5 2 087 -54,3
Kymmenedalen 13 205 -16,2 11 936 -5,4 1 269 -59,7
    Kouvola 6 126 -27,3 5 684 -21,4 442 -62,9
Södra Karelen 44 094 -19,2 42 344 5,8 1 750 -87,9
    Villmanstrand 28 888 -16,5 28 472 3,6 416 -94,2
Södra Savolax 27 976 -9,1 27 620 -2,7 356 -85,1
    S:t Michel 8 210 -28,7 7 995 -24,5 215 -76,7
Norra Savolax 45 147 -21,4 44 306 -17,7 841 -77,0
    Kuopio 30 301 -14,2 29 724 -11,4 577 -67,8
Norra Karelen 25 858 -7,1 24 971 1,0 887 -71,4
    Joensuu 9 415 -33,0 9 048 -23,4 367 -83,6
Mellersta Finland 56 186 -19,2 55 262 -14,0 924 -82,5
    Jyväskylä 23 413 -41,1 22 878 -36,2 535 -86,3
Södra Österbotten 29 905 -34,0 29 052 -30,9 853 -73,6
    Seinäjoki 8 682 -47,2 8 258 -45,3 424 -68,2
Österbotten 13 850 -53,0 12 291 -48,0 1 559 -73,1
    Vasa 5 756 -73,6 5 243 -70,3 513 -87,7
Mellersta Österbotten 10 232 13,8 9 451 24,7 781 -44,6
    Karleby 9 227 28,9 8 508 37,9 719 -27,2
Norra Österbotten 93 299 6,6 87 478 11,9 5 821 -37,3
    Kuusamo 25 237 29,2 25 106 50,3 131 -95,4
    Uleåborg 42 947 -0,4 38 691 -0,6 4 256 0,9
Kajanaland 72 465 -1,9 71 142 -0,5 1 323 -44,3
    Kajana 6 905 -16,7 6 154 -22,3 751 103,5
    Sotkamo 63 735 -0,7 63 300 1,7 435 -78,0
Lappland 51 956 -39,4 49 847 -9,1 2 109 -93,2
    Rovaniemi 17 841 -55,2 17 201 -25,9 640 -96,2
Åland 6 473 -26,6 5 752 21,5 721 -82,4
    Mariehamn 5 881 -26,3 5 194 18,7 687 -81,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2020, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/10/matk_2020_10_2020-11-26_tau_007_sv.html