Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 026 57 806 24,4 -23,5 52,62
Fasta Finland 1 013 57 275 24,4 -24,0 52,62
Nyland 141 15 075 22,7 -35,0 54,65
Egentliga Finland 70 3 349 21,9 -21,9 57,38
Satakunta 34 1 276 20,0 -7,7 61,16
Egentliga Tavastland 24 1 359 15,1 -10,9 45,17
Birkaland 64 4 263 23,5 -19,3 51,97
Päijänne-Tavastland 32 1 656 17,2 -14,8 42,47
Kymmenedalen 26 993 21,2 -5,6 73,20
Södra Karelen 32 1 810 23,6 -14,1 46,36
Södra Savolax 70 1 873 24,8 -5,7 54,86
Norra Savolax 44 2 385 23,5 -13,5 52,82
Norra Karelen 43 1 344 30,1 -5,6 69,11
Mellersta Finland 43 2 862 26,3 -10,9 41,60
Södra Österbotten 39 1 727 19,0 -13,2 47,01
Österbotten 26 1 345 19,5 -9,1 56,14
Mellersta Österbotten 15 503 21,4 -7,3 64,05
Norra Österbotten 106 4 806 33,4 -16,1 48,72
Kajanaland 34 2 035 40,1 -4,3 44,16
Lappland 170 8 614 23,9 -43,0 58,19
Åland 13 531 15,5 2,2 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/12/matk_2020_12_2021-01-28_tau_001_sv.html