Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 573 46 030 37,9 -18,2 102,29 38,80
Fasta Finland 561 45 342 38,1 -18,2 102,32 39,01
Nyland 102 12 735 35,3 -33,0 101,95 36,03
    Esbo 10 963 43,2 -17,9 71,39 30,87
    Helsingfors 48 7 866 34,4 -40,2 105,70 36,38
    Vanda 10 1 965 38,4 -29,8 106,05 40,76
Egentliga Finland 37 2 549 44,0 -17,3 101,03 44,50
    Åbo 18 1 696 47,6 -21,8 100,61 47,89
Satakunta 23 1 062 37,1 -10,8 96,88 35,95
    Björneborg 7 528 40,3 -9,6 98,22 39,59
Egentliga Tavastland 15 1 189 28,0 -11,4 89,16 24,97
    Tavastehus 6 551 36,3 -9,4 92,56 33,65
Birkaland 40 3 527 41,1 -17,0 99,53 40,93
    Tammerfors 24 2 746 44,7 -18,2 101,23 45,24
Päijänne-Tavastland 13 1 407 32,0 -14,0 81,91 26,18
    Lahtis 6 814 33,4 -22,2 83,24 27,78
Kymmenedalen 14 720 39,0 -5,0 103,80 40,49
    Kouvola 6 296 43,2 -4,6 100,27 43,32
Södra Karelen 15 1 440 40,0 -10,6 96,32 38,49
    Villmanstrand 6 853 44,9 -11,0 96,39 43,25
Södra Savolax 26 1 338 40,7 -4,9 101,82 41,40
    S:t Michel 8 524 35,7 -11,7 92,30 32,93
Norra Savolax 25 2 080 37,8 -12,9 98,77 37,36
    Kuopio 13 1 281 41,1 -16,0 107,00 44,03
Norra Karelen 19 990 43,9 -8,4 103,79 45,52
    Joensuu 6 518 47,9 -13,5 100,33 48,03
Mellersta Finland 23 2 385 38,1 -12,4 95,38 36,36
    Jyväskylä 12 1 246 44,2 -12,6 99,38 43,91
Södra Österbotten 22 1 467 37,7 -10,8 86,96 32,81
    Seinäjoki 6 614 36,2 -15,1 99,42 35,99
Österbotten 22 1 277 30,7 -16,6 95,36 29,24
    Vasa 8 833 31,3 -21,9 95,75 29,93
Mellersta Österbotten 10 450 33,0 -7,8 93,67 30,87
    Karleby 5 347 38,4 -10,2 95,48 36,65
Norra Österbotten 50 3 232 44,8 -9,9 96,69 43,29
    Kuusamo 12 812 40,3 -8,6 103,42 41,67
    Uleåborg 9 1 197 56,4 -12,0 99,95 56,36
Kajanaland 19 1 746 48,2 -5,2 85,13 41,01
    Kajana 5 359 41,7 -4,8 84,81 35,40
    Sotkamo 6 1 149 55,0 -5,2 85,88 47,25
Lappland 86 5 750 36,6 -11,6 136,40 49,93
    Rovaniemi 16 1 337 40,7 -18,8 156,33 63,66
Åland 12 687 24,3 -14,4 . .
    Mariehamn 6 430 31,8 -15,8 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2020, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/12/matk_2020_12_2021-01-28_tau_006_sv.html