Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 14 323 661 -38,0 12 032 325 -25,0 2 291 336 -67,5
Fasta Finland 14 163 057 -37,6 11 895 863 -25,0 2 267 194 -66,8
Nyland 2 842 555 -59,5 2 102 215 -44,9 740 340 -76,9
    Esbo 251 035 -45,7 182 099 -31,8 68 936 -64,6
    Helsingfors 1 616 635 -64,0 1 121 234 -46,0 495 401 -79,5
    Vanda 475 598 -61,8 351 910 -56,3 123 688 -71,8
Egentliga Finland 894 946 -31,9 821 575 -21,6 73 371 -72,4
    Åbo 539 352 -36,5 489 757 -25,5 49 595 -74,2
Satakunta 313 035 -20,2 288 815 -13,7 24 220 -57,9
    Björneborg 182 459 -17,4 171 494 -12,7 10 965 -55,1
Egentliga Tavastland 238 854 -37,5 230 623 -34,2 8 231 -74,1
    Tavastehus 131 354 -37,5 126 491 -35,1 4 863 -68,5
Birkaland 1 036 449 -35,2 959 627 -30,4 76 822 -65,3
    Tammerfors . . . . . .
Päijänne-Tavastland 359 985 -40,0 325 519 -34,0 34 466 -67,6
    Lahtis . . . . . .
Kymmenedalen 208 855 -27,7 187 300 -20,4 21 555 -60,0
    Kouvola 92 362 -38,7 84 736 -35,9 7 626 -58,7
Södra Karelen 514 382 -31,4 448 594 -12,8 65 788 -72,1
    Villmanstrand 332 427 -29,5 299 296 -15,4 33 131 -71,8
Södra Savolax 510 422 -22,2 470 731 -7,5 39 691 -73,0
    S:t Michel 153 155 -26,3 140 076 -15,9 13 079 -68,4
Norra Savolax 615 617 -29,0 577 961 -23,9 37 656 -65,0
    Kuopio 408 589 -25,0 387 650 -20,4 20 939 -63,4
Norra Karelen 416 124 -21,4 381 477 -16,7 34 647 -51,4
    Joensuu . . . . . .
Mellersta Finland 739 427 -29,7 691 963 -25,1 47 464 -63,1
    Jyväskylä 320 906 -34,2 302 404 -28,2 18 502 -72,0
Södra Österbotten 596 070 -23,5 574 226 -21,7 21 844 -52,2
    Seinäjoki 154 751 -34,7 147 616 -32,4 7 135 -62,0
Österbotten 242 738 -32,9 215 635 -22,6 27 103 -67,4
    Vasa . . . . . .
Mellersta Österbotten 110 143 -24,8 104 158 -14,9 5 985 -75,1
    Karleby . . . . . .
Norra Österbotten 1 604 373 -12,9 1 417 140 -7,1 187 233 -40,7
    Kuusamo 549 191 -8,1 466 528 4,3 82 663 -45,0
    Uleåborg . . . . . .
Kajanaland 866 641 -12,7 821 623 -8,1 45 018 -54,2
    Kajana . . . . . .
Lappland 2 052 441 -34,3 1 276 681 -14,6 775 760 -52,3
    Rovaniemi 400 684 -45,7 200 596 -22,6 200 088 -58,2
Åland 160 604 -59,5 136 462 -20,0 24 142 -89,3
    Mariehamn 81 460 -59,3 69 715 -33,7 11 745 -87,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2020, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/matk_2020_2021-04-08_tau_002_sv.html