Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2020

Landskap Nederländerna Sverige Förenta Staterna Kina Norge Schweiz
Hela landet 130 662 -50,2 102 209 -81,7 81 652 -73,6 76 277 -80,2 74 104 -61,0 58 462 -64,8
Fasta Finland 130 547 -49,9 87 541 -77,3 81 564 -73,5 76 267 -80,2 73 845 -60,1 58 309 -64,4
Nyland 20 735 -74,5 41 936 -78,4 44 843 -79,4 31 608 -86,7 17 905 -76,2 13 575 -77,7
    Esbo 891 -75,8 2 580 -76,8 2 825 -60,2 2 666 -79,7 655 -80,2 402 -86,1
    Helsingfors 14 368 -77,3 30 428 -79,1 30 986 -82,9 20 766 -82,1 14 333 -76,3 10 149 -78,6
    Vanda 3 561 -61,3 7 290 -71,3 9 433 -63,6 7 287 -92,3 2 494 -71,2 2 630 -68,3
Egentliga Finland 1 454 -76,1 7 214 -77,8 2 382 -70,5 236 -95,4 2 256 -70,2 994 -77,4
    Åbo 1 164 -76,2 5 828 -76,6 2 266 -67,7 171 -95,9 1 969 -61,0 578 -81,8
Satakunta 547 -64,9 2 738 -60,0 486 -65,8 82 -89,0 320 -71,1 266 -73,1
    Björneborg 282 -55,5 867 -67,3 240 -62,3 35 -92,3 180 -58,0 100 -80,8
Egentliga Tavastland 104 -79,6 582 -81,8 167 -80,9 23 -94,4 166 -78,6 77 -93,0
    Tavastehus 83 -69,8 455 -76,4 73 -86,8 9 -95,7 131 -66,8 52 -84,2
Birkaland 2 873 -57,6 5 344 -76,7 8 707 -21,7 1 204 -82,6 1 977 -61,1 1 152 -73,3
    Tammerfors . . . . . . . . . . . .
Päijänne-Tavastland 679 -69,0 1 844 -72,7 2 129 -8,1 907 -83,8 333 -87,5 562 -86,6
    Lahtis . . . . . . . . . . . .
Kymmenedalen 576 -74,1 898 -66,9 811 -55,7 31 -94,7 173 -64,9 163 -77,3
    Kouvola 159 -39,5 465 -65,4 333 -45,1 4 -98,7 59 -74,5 25 -88,1
Södra Karelen 424 -79,3 663 -87,9 751 -43,9 125 -94,9 200 -59,1 123 -90,6
    Villmanstrand 299 -83,7 510 -85,0 66 -91,0 114 -94,9 132 -64,6 46 -94,3
Södra Savolax 607 -79,0 565 -83,0 223 -83,5 100 -94,4 196 -67,3 938 -81,1
    S:t Michel 147 -75,8 472 -68,9 48 -85,1 3 -99,6 99 -36,1 200 -77,6
Norra Savolax 900 -63,4 1 144 -73,9 680 -76,8 1 676 -83,4 475 -51,6 247 -88,0
    Kuopio 715 -58,0 856 -70,7 267 -89,3 22 -97,0 378 -46,7 161 -89,8
Norra Karelen 516 -76,4 1 207 -56,9 432 -62,0 182 -90,9 766 8,5 735 -66,3
    Joensuu . . . . . . . . . . . .
Mellersta Finland 4 334 -57,3 1 986 -77,7 1 187 -74,6 271 -90,7 567 -73,5 470 -78,0
    Jyväskylä 569 -71,7 1 456 -74,2 1 064 -75,3 262 -87,7 465 -71,9 414 -73,7
Södra Österbotten 291 -74,4 850 -82,5 144 -85,2 173 -72,5 552 -55,9 167 -68,6
    Seinäjoki 204 -73,9 449 -72,4 69 -81,4 60 -80,5 101 -74,2 32 -80,7
Österbotten 1 011 -65,8 4 399 -84,4 258 -87,8 83 -86,1 1 904 -62,3 345 -80,4
    Vasa . . . . . . . . . . . .
Mellersta Österbotten 111 -91,0 816 -59,3 24 -95,2 7 -94,6 325 -32,9 67 -76,0
    Karleby . . . . . . . . . . . .
Norra Österbotten 17 182 -30,4 5 157 -72,1 5 833 0,3 1 726 -81,0 23 844 57,7 3 614 -59,0
    Kuusamo 11 875 -26,1 908 -61,6 1 066 24,0 662 -69,2 524 -33,1 2 036 -55,7
    Uleåborg . . . . . . . . . . . .
Kajanaland 614 -79,7 635 -68,9 378 -45,7 2 221 -86,4 300 -78,5 391 -67,9
    Kajana . . . . . . . . . . . .
Lappland 77 589 -27,6 9 563 -73,8 12 129 -71,9 35 612 -56,6 21 586 -66,3 34 423 -44,6
    Rovaniemi 4 480 -48,6 2 273 -74,4 4 495 -76,8 18 382 -58,6 6 222 -52,5 2 794 -64,6
Åland 115 -92,7 14 668 -91,5 88 -91,4 10 -91,3 259 -94,5 153 -92,9
    Mariehamn 39 -93,8 8 300 -88,7 74 -89,1 4 -95,1 233 -92,8 90 -89,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2020, Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/matk_2020_2021-04-08_tau_008_sv.html