Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2020

Landskap / kommun Estland Sverige Förenta Staterna Kina Japan Italien
Hela landet 93 306 -39,0 91 130 -79,4 75 003 -74,6 72 302 -80,6 50 869 -76,6 45 421 -71,5
Fasta Finland 91 931 -38,9 82 348 -76,7 74 929 -74,6 72 292 -80,6 50 855 -76,5 45 395 -71,5
Nyland 41 464 -43,6 41 384 -78,1 41 031 -80,6 30 886 -86,7 27 183 -82,8 17 294 -78,5
    Esbo 10 144 -40,0 2 507 -76,7 2 444 -64,0 2 653 -79,2 1 315 -69,5 1 202 -50,9
    Helsingfors 20 359 -46,7 30 212 -78,9 29 894 -83,1 20 208 -82,1 22 721 -83,8 12 013 -81,8
    Vanda 4 721 -46,8 7 144 -71,4 7 271 -70,3 7 163 -92,4 3 015 -75,1 3 062 -63,2
Egentliga Finland 4 575 -51,6 6 923 -76,6 2 336 -69,0 196 -95,9 549 -86,7 2 021 -82,0
    Åbo 3 321 -41,4 5 703 -75,8 2 249 -66,2 150 -96,3 270 -85,3 1 573 -83,1
Satakunta 1 332 -26,2 2 708 -57,3 474 -66,0 74 -89,4 112 -81,7 474 -71,6
    Björneborg 551 -37,3 838 -64,3 228 -63,5 32 -92,9 71 -78,8 201 -64,4
Egentliga Tavastland 672 -53,3 578 -81,5 167 -79,8 22 -94,3 35 -88,7 731 -38,4
    Tavastehus 327 -36,6 455 -76,4 73 -86,8 8 -95,8 28 -86,9 614 -24,7
Birkaland 6 675 -39,5 5 210 -75,2 8 588 -19,9 1 030 -83,3 609 -82,4 1 936 -71,8
    Tammerfors 5 660 -30,3 4 865 -74,8 8 568 -17,8 329 -93,3 598 -82,7 973 -84,0
Päijänne-Tavastland 2 261 -53,6 1 826 -70,5 2 127 0,3 879 -84,2 429 -77,9 867 -71,7
    Lahtis 1 738 -59,7 931 -83,4 2 051 52,8 624 -87,2 375 -62,3 789 -70,7
Kymmenedalen 2 051 -52,2 870 -64,5 777 -46,3 27 -92,9 23 -93,0 197 -67,1
    Kouvola 839 -40,6 465 -62,5 333 6,1 4 -97,5 6 -97,3 65 -81,4
Södra Karelen 1 192 -55,3 650 -87,0 744 -38,2 112 -95,3 34 -92,3 404 -80,7
    Villmanstrand 790 -55,0 503 -83,6 59 -90,8 101 -95,3 21 -91,5 347 -78,6
Södra Savolax 756 -64,4 495 -80,6 117 -83,0 22 -98,5 28 -94,1 229 -93,7
    S:t Michel 554 -58,0 457 -63,0 39 -83,4 3 -99,6 8 -94,9 147 -76,1
Norra Savolax 2 918 19,2 1 092 -73,1 675 -76,7 1 650 -83,2 93 -86,8 346 -71,3
    Kuopio 1 485 -7,3 814 -70,1 262 -89,4 9 -98,4 12 -96,6 278 -66,2
Norra Karelen 1 166 -34,0 1 162 -50,0 424 -59,0 155 -91,5 237 -48,3 869 -19,0
    Joensuu 507 -48,6 1 025 -38,8 403 -43,9 149 -91,3 234 -29,7 751 -2,2
Mellersta Finland 10 861 -31,7 1 783 -78,1 783 -80,1 259 -90,9 188 -88,5 1 725 -30,6
    Jyväskylä 1 387 -43,1 1 365 -74,6 663 -81,7 258 -87,6 162 -89,3 1 130 -44,8
Södra Österbotten 2 555 -7,1 813 -81,5 136 -85,2 122 -80,2 168 -75,8 512 -74,4
    Seinäjoki 501 -52,6 442 -70,8 61 -83,3 57 -81,4 10 -96,6 222 -67,0
Österbotten 2 008 -3,1 4 293 -82,7 257 -86,6 79 -86,5 412 -46,8 920 -62,0
    Vasa 781 -39,5 3 011 -86,1 216 -86,7 73 -86,0 403 -44,6 472 -69,2
Mellersta Österbotten 586 -43,6 813 -53,1 24 -95,0 7 -94,3 16 -87,0 377 -13,7
    Karleby 465 4,0 771 -51,2 22 -95,0 7 -94,1 16 -87,0 324 -18,2
Norra Österbotten 3 982 -31,4 4 428 -68,4 5 129 -0,6 1 457 -82,2 1 406 -56,8 1 629 -54,9
    Kuusamo 497 -48,1 792 -54,6 412 -25,5 408 -74,8 823 5,8 319 -53,8
    Uleåborg 1 258 -60,5 3 193 -69,1 3 189 -18,3 728 -85,3 542 -76,6 1 105 -49,4
Kajanaland 1 048 0,4 570 -65,1 372 -32,9 2 199 -86,3 202 -41,6 254 -52,3
    Kajana 377 -17,1 310 -46,3 62 -51,2 12 -92,2 9 -88,0 71 -43,2
Lappland 5 829 -7,8 6 750 -74,9 10 768 -73,6 33 116 -57,3 19 131 -51,5 14 610 -57,9
    Rovaniemi 1 818 -7,2 1 617 -80,0 3 860 -79,0 17 852 -58,7 6 781 -56,4 6 569 -67,0
Åland 1 375 -44,6 8 782 -90,2 74 -90,2 10 -86,7 14 -83,5 26 -91,4
    Mariehamn 441 -67,0 7 867 -86,6 62 -89,4 4 -94,6 6 -92,0 20 -90,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2020, Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/matk_2020_2021-04-08_tau_010_sv.html