Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 998 55 532 23,1 -26,1 50,02
Fasta Finland 989 55 128 23,1 -26,5 50,02
Nyland 138 14 571 22,0 -38,0 52,12
Egentliga Finland 68 3 437 21,4 -23,3 52,34
Satakunta 34 1 228 19,3 -11,1 63,66
Egentliga Tavastland 23 1 368 14,4 -15,9 45,06
Birkaland 62 3 512 27,4 -22,3 53,59
Päijänne-Tavastland 35 1 735 22,7 -15,2 52,37
Kymmenedalen 22 927 20,6 -15,5 79,35
Södra Karelen 31 1 789 21,4 -19,6 46,92
Södra Savolax 62 1 665 24,2 -10,0 53,97
Norra Savolax 45 2 351 22,5 -18,7 56,04
Norra Karelen 43 1 198 25,5 -12,3 58,40
Mellersta Finland 42 2 848 25,3 -15,1 42,37
Södra Österbotten 41 1 619 21,5 -13,7 42,01
Österbotten 23 1 291 18,5 -14,5 62,69
Mellersta Österbotten 14 477 22,2 -10,7 59,94
Norra Österbotten 106 4 845 28,9 -16,5 42,53
Kajanaland 34 1 992 37,2 -13,1 44,56
Lappland 166 8 275 19,8 -40,8 49,53
Åland 9 404 17,5 1,9 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/01/matk_2021_01_2021-02-25_tau_001_sv.html